Seznam odborov in komisij:

- Nadzorni odbor
- Vaški odbor
- Volilna komisija