- objavljeno: 27.2.2018

V skladu z 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.


Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi  neposredne menjalne pogodbe.


Predmet menjave je zemljišče v lasti Občine Horjul in sicer:

- parcela št. 6/4  k.o. 1992 Horjul (ID 6430814)

ki se zamenja za zemljišče v zasebni lasti, kjer v naravi poteka cesta in sicer: 
- parcela št. 341/5 k.o. 1992 Horjul (ID 6831752)

 

Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 27.2.2018

V skladu z 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

Predmet menjave so zemljišča v lasti Občine Horjul in sicer:
- parcela št. 1748/4 k.o. 1992 Horjul (ID 6727391)
- parcela št. 1746/16 k.o. 1992 Horjul (ID 6727389)
- parcela št. 8/6 k.o. 1992 Horjul (ID 6430803),

ki se zamenja za zemljišča v zasebni lasti, kjer v naravi poteka cesta oziroma poteka druga gospodarska javna infrastruktura in sicer:
- parcela št. 502/4 k.o. 1992 Horjul (ID
6727380)
- parcela št. 503/2 k.o. 1992 Horjul (ID
6727378)

Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 29.1.2018

Skladno z 8. in 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (86/10 – ZSPDSLS, 75/12 – ZSPDSLS-A, 50/14 - ZSPDSLS-B, 76/15-ZSPDSLS-C) ter tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe.

Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na zemljiščih s parcelnimi številkami navedenimi v tabeli:

     K.O.

KATASTRSKA OBČINA

PARCELA

1993

Zaklanec

1438/27

1993

Zaklanec

1438/30

1993

Zaklanec

1438/31

1993

Zaklanec

1438/32

1993

Zaklanec

1439/1

1993

Zaklanec

1439/2

1992

Horjul

146/1

1993

Zaklanec

1486

1992

Horjul

1733/1

1992

Horjul

1745/3

1992

Horjul

1746/2

1992

Horjul

1746/6

1992

Horjul

1747

1992

Horjul

1748/1

1992

Horjul

1749/1

1992

Horjul

1749/6

1992

Horjul

1776

1992

Horjul

1797

1992

Horjul

1882

1992

Horjul

507/3

1992

Horjul

515/4

1992

Horjul

6/10

1992

Horjul

6/3

1992

Horjul

6/4

1992

Horjul

8/5

 

Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov Občine Horjul: obcina(at)horjul.si. Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul www.horjul.si.

 

- objavljeno: 22.1.2018

V skladu z prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Horjul objavlja  namero o sklenitvi neposredne neposredne pogodbe.

Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov v najem, za prostore, ki se nahajajo na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul skupaj v izmeri 28,67 m2 in sicer (po priloženih skicah):

  • prostor v 2. etaži v izmeri 19,97 za opravljanje storitvene dejavnosti,
  • prostor v 2. etaži v izmeri 8,70 m2 za opravljanje storitvene dejavnosti.

 Za objekt je izdelana energetska izkaznica št. 2014-177-143-2531, ki velja do 16.11.2024

V kolikor bo prijav na namero več, bo Občina Horjul med prispelimi ponudbami izbrala najprimernejšega ponudnika za najem in uporabo predmetnih prostorov. Najemnik je zavezan plačevati tudi stroške vezane na uporabo in obratovanje predmeta najema. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.
Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov občine: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

- pdfSkica stavbe
- pdfEnergetska izkaznica

- objavljeno: 19.10.2017

Skladno z 8. in 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (86/10 – ZSPDSLS, 75/12 – ZSPDSLS-A, 50/14 - ZSPDSLS-B, 76/15-ZSPDSLS-C) ter tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe.

Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na zemljiščih s parcelnimi številkami navedenimi v tabeli:

     K.O.

KATASTRSKA OBČINA

PARCELA

1993

Zaklanec

1438/27

1993

Zaklanec

1438/30

1993

Zaklanec

1438/31

1993

Zaklanec

1438/32

1993

Zaklanec

1439/1

1993

Zaklanec

1439/2

1992

Horjul

146/1

1993

Zaklanec

1486

1992

Horjul

1733/1

1992

Horjul

1745/3

1992

Horjul

1746/2

1992

Horjul

1746/6

1992

Horjul

1747

1992

Horjul

1748/1

1992

Horjul

1749/1

1992

Horjul

1749/6

1992

Horjul

1776

1992

Horjul

1797

1992

Horjul

1882

1992

Horjul

507/3

1992

Horjul

515/4

1992

Horjul

6/10

1992

Horjul

6/3

1992

Horjul

6/4

1992

Horjul

8/5

Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov Občine Horjul: obcina(at)horjul.si. Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul www.horjul.si.

 

- objavljeno: 3.8.2017

Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za objekt »Športni park Horjul«, vse informacije se nahajajo v spodnjem dopisu.

-          Namera

-          EI-dvorana

-          EI-klubski_objekt

 

- objavljeno: 19.7.2017

Skladno z 8. in 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (86/10 – ZSPDSLS, 75/12 – ZSPDSLS-A, 50/14 - ZSPDSLS-B, 76/15-ZSPDSLS-C) ter tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe. Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na zemljiščih s parcelnimi številkami navedenimi v tabeli:

 K. O.

KATASTRSKA OBČINA

PARCELA

1992

HORJUL

1730/1

1992

HORJUL

1733/2

1992

HORJUL

1733/24

1992

HORJUL

1733/5

1992

HORJUL

1733/9

1992

HORJUL

1743/3

1992

HORJUL

1743/8

1992

HORJUL

1776

1992

HORJUL

18/5

1992

HORJUL

549/3

1992

HORJUL

553/1

1992

HORJUL

553/25

1992

HORJUL

553/26

1992

HORJUL

566/9

1992

HORJUL

1743/1

 

Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov Občine Horjul: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul www.horjul.si.

- objavljeno: 22.3.2017

 V skladu z prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov v najem, za prostore, ki se nahajajo na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul v skupni izmeri 28,67 m2 (po priloženih skicah):

- prostor v 2. etaži v izmeri 19,97 m2 za opravljanje storitvene dejavnosti,
- prostor v 2. etaži v izmeri 8,70 m2 za opravljanje storitvene dejavnosti,

Za objekt je izdelana energetska izkaznica št. 2014-177-143-2531, ki velja do 16.11.2024

V kolikor bo prijav na namero več, bo Občina Horjul med prispelimi ponudbami izbrala najprimernejšega ponudnika za najem in uporabo predmetnih prostorov. Najemnik je zavezan plačevati tudi stroške vezane na uporabo in obratovanje predmeta najema. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba. Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov Občine Horjul: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

pdf Skica stavbe
pdf Energetska izkaznica

- objavljeno: 19.1.2017

V skladu z prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov v najem, za prostore, ki se nahajajo na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul (po priloženih skicah):

- prostor v 2. etaži v izmeri 19,97 m2 za opravljanje storitvene dejavnosti,

Za objekt je izdelana energetska izkaznica št. 2014-177-143-2531, ki velja do 16.11.2024

V kolikor bo prijav na namero več, bo Občina Horjul med prispelimi ponudbami izbrala najprimernejšega ponudnika za najem in uporabo predmetnih prostorov. Najemnik je zavezan plačevati tudi stroške vezane na uporabo in obratovanje predmeta najema. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov Občine Horjul: občTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">

pdf Skica stavbe
pdf Energetska izkaznica


- objavljeno: 7.12.2016
V skladu z prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostorov v najem, za prostore, ki se nahajajo na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul (po priloženih skicah):

- prostor v 1. etaži v izmeri 22,24 m2 za opravljanje trgovinske dejavnosti,
- dva prostora v 2. etaži, eden v izmeri 22,09 m2 in drugi v izmeri 43,62 m2, za opravljanje pisarniške dejavnosti.
- prostor v 2. etaži v izmeri 6 m2, za opravljanje pisarniške dejavnosti.

Za objekt je izdelana energetska izkaznica št. 2014-177-143-2531, ki velja do 16.11.2024.

V kolikor bo prijav na namero več, bo Občina Horjul med prispelimi ponudbami izbrala najprimernejšega ponudnika za najem in uporabo predmetnih prostorov. Najemnik je zavezan plačevati tudi stroške vezane na uporabo in obratovanje predmeta najema. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, oziroma po elektronski pošti na naslov Občine Horjul - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

pdf Skica stavbe
pdf Energetska izkaznica

- objavljeno: 9.12.2015

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo.

 

- Zemljišče parc.št. 566/18 v izmeri 19 m2 in parc.št. 566/17 v izmeri 36 m2 eur/m2.

 

Nepremičnine se nahajajo v naselju Horjul. Za prodajo navedene nepremičnine bo sklenjena kupo-prodajna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 12.11.2015

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

Predmet menjave je zemljišče opuščene poti v lasti Občine Horjul,
-   Parcela št. 1659/11 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463664)
-   Parcela št. 1670/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902027)
-   Parcela št. 1659/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5901989)
-   Parcela št. 1678/5 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463653)

ki se zamenjajo za zemljišča, kjer v naravi poteka cesta in so v lasti Antona Samotorčan)
-   Parcela 1349/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902142)
-   Parcela 1350/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902145)
-   Parcela 1369/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902060)
-   Parcela 1580/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902072)
-   Parcela 1369/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902061)
-   Parcela 1194/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5899685)
-   Parcela 1369/4 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902062)
-   Parcela 1194/4 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5899686)
-   Parcela 1580/7 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463677)
-   Parcela 1580/6 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463680)
-   Parcela 1578/7 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463685)
-   Parcela 1381/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463708)
-   Parcela 1381/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463709)
-   Parcela 1578/4 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463684)
-   Parcela 1578/5 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463683)
-   Parcela 1380/4 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463706)
-   Parcela 1349/7 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463720)
-   Parcela 1344/5 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5907917)
-   Parcela 1382/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463701).

Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

- objavljeno: 1.7.2015

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe s podjetjem Bota, d.o.o., družba za svetovanje Horjul, s katero se oddaja v najem poslovni prostor v prvem nadstropju objekta na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul. Oddaja prostora je namenjena za opravljanje pisarniške dejavnosti. Pogodba se sklene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

- objavljeno: 5.2.2015

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13 in 10/14) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Občina Horjul objavlja namero o oddaji v najem: poslovni prostor v izmeri 107 m2 v pritličju objekta na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul. Oddaja prostora je namenjena za opravljanje trgovske dejavnosti – prodajalna s tehničnim blagom. Pogodba se sklene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

- objavljeno: 22.10.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo oz. menjavo naslednjih nepremičnin:
- parc.št. 1733/25, k.o. Horjul, pot javno dobro, 136 m2
- parc.št. 1733/26, k.o. Horjul, pot javno dobro, 96 m2
- parc.št. 1733/27, k.o. Horjul, pot javno dobro, 58 m2
- parc.št. 1733/28, k.o. Horjul, pot javno dobro, 63 m2
- parc.št. 1743/9 k.o. Horjul, pot javno dobro 40 m2
- parc.št. 1737/4 k.o. Horjul, pot javno dobro 134 m2

Nepremičnine se nahajajo v naselju Horjul. Za prodajo navedene nepremičnine bo sklenjena kupo-prodajna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 27.8.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

 

Predmet menjave je zemljišče opuščene poti v lasti Občine Horjul, parc.št. 1641/5 k.o.Vrzdenec (ID 5902047), parc.št. 1641/4 k.o. Vrzdenec (ID 5902049) in parc. št. 1641/9 k.o. Vrzdenec (ID 5902051),ki se zamenjajo za zemljišča, kjer v naravi poteka cesta in so v lasti Jožeta Slovša, parc.št. 1288/2 k.o. Vrzdenec (ID 5899501), parc.št. 1254/6 k.o. Vrzdenec (ID 5899682), parc.št. 1254/3 k.o. Vrzdenec (IS 5899679). Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 9.8.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

 

Predmet menjave je zemljišče opuščene poti v lasti Občine Horjul, parc.št. 1654/17 k.o. 1991 – Vrzdenec (ID 5902006), pot 18 m2, ki se zamenja za zemljišča, kjer v naravi poteka cesta in so v lasti Antona Gerjolj, parc.št. 1317/14 k.o. 1991 – Vrzdenec (ID 5901893), sadovnjak 21 m2. Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 9.8.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Predmet menjave je zemljišče parc.št. 889/2 k.o. Žažar v lasti Občine Horjul , ki se zamenja za zemljišče parc.št. 34/1 k.o. Žažar v lasti Rafaela Trček. Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.


- objavljeno: 9.8.2013

 Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

 - 1455/4 k.o. 1993- Zaklanec (ID 6171577), pot 46 m2
- 1455/5 k.o. 1993 – Zaklanec (ID 6171578), pot 84 m2
- 1455/6 k.o. 1993 – Zaklanec (ID 6171579), stanov. stavba 44 m2, pot 5 m2
- 1455/7 k.o. 1993 – Zaklanec (ID 6171580) , pot 23 m2

 Nepremičnine se nahajajo v naselju Lesno Brdo in so delno pozidane z objektom, katerega lastnik je Tome Jožef. Za prodajo navedene nepremičnine bo sklenjena pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.
 

- objavljeno: 18.7.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Za zemljišče parc.št. 1436/5, pot v izmeri 59 m2, k.o. 1993 Zaklanec bo sklenjena kupo-prodajna pogodba in za zemljišče parc.št. 1436/6, pot v izmeri 60 m2, k.o. 1993 Zaklanec, menjalna pogodba za parcelo 20/4 k.o. 1993 Zaklanec, cesta v izmeri 60 m2. Nepremičnina se nahaja v Zaklancu pri avtobusni postaji in v severnem delu meji na zemljišče v lasti Stanislava Jurca.  Za prodajo navedene nepremičnine bo sklenjena pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 12.6.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe.

Predmet menjave so zemljišča opuščene poti v lasti Občine Horjul, parc.št. 1744/6 – dvorišče 25 m2; 1741/9 – dvorišče 34 m2 in 1741/10 dvorišče 22 m2, vse k.o. Horjul, ki se zamenjajo za zemljišča, kjer v naravi poteka cesta in so v lasti Čepon Filipa, Ljubgojna 9,Horjul, parc.št. 1561/3 – pot 108 m2. Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 31.5.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe. Predmet menjave je zemljišče parc.št. 897/4 k.o. Horjul, ki se zamenja za zemljišče parc.št. 700/20 k.o. Horjul. Z navedeno menjavo se bo pridobil dostop do parcele, kjer se bo gradila nova čistilna naprava Horjul. Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 5.4.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012, 24/2013) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Predmet prodaje je zemljišče parc.št. 1726/13, pot v izmeri 133 m2 k.o. 1992 Horjul. Nepremičnina se nahaja neposredno ob hiši Vrhniška cesta 128, Horjul.  Za prodajo navedene nepremičnine bo sklenjena pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 1.3.2013

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe.

Predmet menjave so zemljišča opuščene poti v lasti Občine Horjul, parc.št. 1756/21- pot 112 m2; 1756/23- pot 896 m2 in 1756/19- pot, 407 m2, vse k.o. Horjul, ki se zamenjajo za zemljišča, kjer v naravi poteka cesta in so v lasti Jožefa Marolt, Koreno nad Horjulom, parc.št. 1177/3-stavbišče 66 m2, 1249/2- cesta 236 m2 , 1250/2 – cesta 1.086 m2, 1253/4 – cesta 55 m2, vse k.o. Horjul. Za navedene nepremičnine bo sklenjena menjalna pogodba po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Horjul.

 

- objavljeno: 13.2.2013

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem.

Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe s katero se oddaja v najem izložbena vitrina na objektu Slovenska cesta 7, Horjul. Prostor se oddaja za namen oglaševanja fotografskih storitev. Pogodba se sklene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

- objavljeno: 12.12.2012

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe s podjetjem Argo, d.o.o. Horjul, s katero se oddaja v najem poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Slovenska cesta 7, Horjul. Oddaja prostora je namenjena za opravljanje trgovske dejavnosti – prodajalna s tehničnim blagom.

Pogodba se sklene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

 

- objavljeno: 19.3.2012

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem. Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe z RS, Državni zbor, s katero bi se oddalo v najem poslovni prostor (mala sejna soba) v stavbi Občinski trg 1, Horjul, za namen izvajanje storitev Poslanske pisarne DZ.

Pogodba se sklene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

 

- objavljeno: 14.11.2011

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem.
Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe z RS, Upravno enoto Ljubljana, s katero bi se oddalo v najem poslovni prostor v izmeri 13,8 m2 v stavbi Občinski trg 1, Horjul za namen izvajanje storitev Krajevnega urada Horjul.

Pogodba se sklene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

 

- objavljeno: 12.10.2011

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem.

Občina Horjul objavlja namero o sklenitvi pogodbe s podjetjem Si.mobil za oddajo stvarnega premoženja v podnajem in sicer del parc.št. 1788/3 k.o. Horjul, za namestitev mobilne opreme na obstoječo bazno postajo Tušmobil.

Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

 

- objavljeno: 1.6.2009

V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) Občina Horjul objavlja  namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem in sicer del parc.št. 1788/3 k.o. Horjul za namestitev antene in bazne postaje mobilnega omrežja. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.

 

- objavljeno: 23.4.2009

V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) Občina Horjul objavlja  namero o sklenitvi pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem in sicer objekt Vrzdenec 100, parc.št. 386/10 k.o. Vrzdenec za namen oddaje prostorov za dejavnost trgovine in gostinskega lokala. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Horjul.