Pravilnik

Objavljeno

(S/D) - sprememba in dopolnitev  -  (N) - ni v veljavi

Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Naš časopis, št. 287, 28.10.2002
Uradni list, 56/2009
(S/D)

Pravilnik o postopkih oddaje JNMV

sprejel župan, 01.01.2005

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Naš časopis, št. 297, 06.10.2003
Naš časopis, št. 297, 2003 (N)
Naš časopis, št. 336, 2007 (S/D)
Uradni list, 101/2010 (S/D)
Uradni list, 102/2012, 21.12.2012 (S/D)

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Uradni list, 30/2011, 22.4.2011

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Uradni list, 116/2008, 9.12.2008

Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence

Naš časopis, št. 297/2003 (N)
glej Odlok o denarnih pomočeh

Pravilnik o izvajanju športa v Občini Horjul

Uradni list RS, št. 45/2010
Uradni list RS, št. 28/2012
(S/D)

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul

Uradni list RS, št. 28/2012
Uradni list RS, št, 47/2013 (S/D)

Pravilnik o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu

Uradni list RS, št. 28/2012 (N)

 

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in izobraževanj v Občini Horju

Uradni list RS, št. 25/2015, 13.4.2015