Sklep

Objavljeno

Sklep o enkratnem prispevku za novorojenčke

Naš časopis, št. 357, 26.1.2009 (N)
Sklep - 7. seja občinskega sveta, 12.4.2016 (N)
Sklep - 16. seja občinskega sveta, 19.12.2017

Sklep o višini denarnih pomoči

občinski svet, 2.seja, 2.12.2010 (N)
Sklep - 7. seja občinskega sveta, 12.4.2016 (N)
Sklep - 16. seja občinskega sveta, 19.12.2017

Sklep o uradnem elektronskem naslovu

Naš časopis, št. 279, 28.04.2002

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Uradni list, 50/2010, 24.6.2010

Sklep o pooblastiti podjetja Vodovod - Kanalizacija za opravljanje javne gospodarske službe

Naš časopis, št. 285, 9.9.2002

Sklep o začetku priprave OPN za območje občine Horjul

Uradni list, 67/2007, 27.7.2007

Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012

Uradni list, 105/2011, 23.12.2011 (N)

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Uradni list, 64/2012, 24.8.2012 (N)
Uradni list RS, št. 67/2014, 19.9.2014

Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2013

Uradni list, 102/2012, 21.12.2012

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list, 102/2012, 21.12.2012

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Uradni list RS, št. 112/2013, 30.12.2013

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul

Uradni list RS, št. 32/2014, 5.5.2014

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Uradni list RS, št. 32/2014, 5.5.2014

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul 
(osnovni)

Sklep
Sklep (SD)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul 
(OPPN)

Sklep

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul za enote urejanja z oznako VR_66 in VR_77
(
kamnolom)

Sklep 

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu v Občini Horjul

Uradni list RS, št. 25/2015, 13.4.2015

Sklep o uvedbi poletnih rezervacij v Občini Horjul

Sklep (N)
Sklep

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Uradni list RS, št. 84/2016, 23.12.2016