Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet ima 11 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

 Sestava občinskega sveta za mandatno obdobje 2014-2018:

  Naselje

Svetnik

Horjul

 Andrej Stanovnik, Stara cesta 7 (N)
 Matej Vidrih, Šolska ulica 33 (N)

Vrzdenec

 Peter Bastarda, Vrzdenec 52 (N)
 Robert Kranjec, Vrzdenec 82 (N)

Podolnica

 Ladislav Prebil, Podolnica 46 (NSI)

Zaklanec

 Marjeta Prebil, Zaklanec 33 (SDS)

Ljubgojna

 Janez Čepon, Ljubgojna 14b (NSI)

Samotorica

 Anton Gerjolj, Samotorica 4 (SLS)

Koreno

 Simon Marolt, Koreno nad Horjulom 3 (N)

Lesno Brdo

 Zdenka Troha, Lesno Brdo 2 b (N)

Žažar

 Katarina Vrhovec, Žažar 8 a (SDS)

 

pdf Zapisniki sej Občinskega sveta