Horjulska dolina leži zahodno od Ljubljane, med dinarsko kraškim in alpskim svetom. Zaradi geološke sestave tal je pokrajina živahno razgibana. Po močvirnati dolini teče potok Šujica ali Horjulščica, nad njo se dvigajo glinasto-skrilavi hribi in strma dolomitska pobočja. V njih je precej kraških jam, ki jih najdemo na Vrzdencu, Samotorici in Žažarju.

Občina Horjul meji na občino Dobrova - Polhov Gradec ter na drugi strani na občino Vrhniko.Občina Horjul je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33 km2 in se po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 168. mesto. Po številu prebivalcev,  teh je približno 2800, se med slovenskimi občinami uvrsšča na 158. mesto.

V Občini Horjul je devet naselij:
- Horjul
- Vrzdenec
- Podolnica
- Zaklanec
- Lesno Brdo
- Ljubgojna
- Koreno
- Samotorica
- Žažar


zemljevid_naselja