Sedež:
Stavba Črni orel
Cankarjev trg 4,
p.p. 21
1360 Vrhnika

Telefon: 01 320 55 59
Dežurna telefonska številka: 031 322 806


Faks:  01 750 51 58

Elektronska pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Spletna stran: www.mired.si

Uradne ure:

ponedeljek – petek
8.00 – 11.00


Medobčinski inšpektorat in redarstvo je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic. Inšpektorat kot prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:
 - nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino;
- spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
- pripravlja strokovne podlage in sodeluje pri pripravi odlokov;
- opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo je pristojno:
- nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih;

- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;

- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;

- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;

- vzdrževati javni red in mir;

- spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira; opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.