OBČINSKI PREDPISI

Občinski akti, ki urejajo področje športa in rekreacije: 

  • ODLOK O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE
  • PRAVILNIK O PRAVILIH IN MERILIH ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE

NACIONALNI PREDPISI