Plezalna stena Domžale: delovni čas in varnostna pravila

V Domžalah imamo nov športni objekt v centru mesta – plezalno steno. Prvi športni plezalci so jo že preizkusili, vse ostale pa stena sredi našega mesta vabi k novim plezalnimi izzivom. Objekt skupaj s košarkarskim igriščem in igrali predstavlja športno rekreativno površino, ki je na voljo vsem občanom in občankam za rekreativno športno udejstvovanje, seveda pa je pomembno, da ob tem upoštevate pravila varne uporabe, ki se nahajajo tudi ob plezalni sten. 

Zavod za šport in rekreacijo Domžale pa do 11. junija organizira tudi, da lahko vsako popoldne v plezanju uživate v družbi Planinskega društva Domžale, kjer boste dobili ne le navodila za varno plezanje, pač pa so vam na voljo tudi pri vaših (prvih) plezalnih korakih. 

Od 11. junija dalje pa boste plezalno steno lahko uporabljali tudi samostojno po naslednjem odpiralnem času:

Poletni odpiralni čas: vsak dan od 8.00 do 21.00
Zimski odpiralni čas: vsak dan od 8.00 do 18.00

Ob tem pa ne pozabite na obvezna varnostna pravila. Varno plezanje pomeni, da upoštevamo navodila, da ne presegamo določene meje (rdeča črta), ki omogoča plezanje brez varovanja. Pomembno je, da se stena uporablja pravilno, da starši spremljajo mlajše otroke neposredno ob njihovem plezanju. Pri uporabi je potrebno sodelovati, se ne prerivati in poskrbeti za lastno in tujo varnost. V trenutku, ko začnemo uporabljati steno v zgornjem delu, nad rdečo črto, pa moramo biti pravilno opremljeni z vso potrebno opremo za športno plezanje, ki jo uporabljajo plezalci, ki so za to usposobljeni in znajo voditi varno plezanje, je nekaj osnovni pravil, ki smo jih že zapisali. Uporaba plezalne stene je na lastno odgovornost, a kljub temu se morate držati pravil z namenom zagotavljanja varnosti in reda.

Varnostna pravila plezanja:
- Pred začetkom poglej plezalno steno in odstrani vse ovire ter preveri svojo opremo.
- Ne odlagaj stvari pod plezalno steno.
- Minimalna dolžina vrvi je 50 metrov.
- Uporabljaj samo ustrezno varovalno opremo.
- Pred začetkom preglej svojo varovalno opremo.
- Nad označeno rdečo črto je plezanje brez vrvi prepovedano.
- Dosledno uporabljanje dvojnega preverjanja navezovanja in varovanja.
- Spoštuj razdaljo ene proste plezalne smeri med souporabniki.
- Prepovedano je plezanje drug preko drugega oziroma drug pod drugim.
- Varovalne točke med plezanjem ne drži, ne prijemaj in ne vtikaj prstov vanjo.
- Varovanje z vrha »top rope« je dovoljen samo iz nameščenih sidrišč z vrha.
- Zibanje in nihanje na vrvi je prepovedano.

Ker so v pravilih opisane samo nekatere nevarnosti in smernice varnega plezanja, le-ta ne morejo nadomestiti praktičnega usposabljanja in osebnih izkušenj pri varni uporabi plezalne stene. Zato je pomembno, da nad rdečo črto plezajo le osebe v spremstvu plezalca z opravljenim izpitom za športnega plezalca, inštruktorja športnega plezanja, alpinista in alpinističnega inštruktorja.

Na plezalni steni je strogo prepovedano premikanje oprimkov, kakršnokoli poseganje v konstrukcijo plezalne stene, varovalne točke in sidrišča, premikanje volumnov ali pritrditev novega sidrišča ali varovalne točke.

VABLJENI!

Uroš Križanič
direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale