AKTI ZAVODA

Osnovna akta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale sta:

  1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale"

 

  1. Statut Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (objava dne 3. 10. 2017).