Športni objekti v upravljanju zavoda

Zavod za šport in rekreacijo trenutno upravlja z naslednjimi športnimi objekti v občinski lasti :

1.DOM ŠPORTNIH ORGANIZACIJ - Kopališka cesta 4,
K temu objektu spadajo še večnamenska ploščad, zelene površine,
del Trim steze, ter Skate park.

2.KOPALIŠČE DOMŽALE - Kopališka cesta 4,
Znotraj kopališča se nahaja še asfaltna ploščad, igrišče za odbojko na mivki in nekaj otroških igral.

3.ŠPORTNI PARK VIR - Zoisova 30,
Poleg športnega doma, se v Športnem parku Vir nahajajo še otroško igrišče, veliko nogometno igrišče in večnamenska asfaltna ploščad.

4.OTROŠKO IGRIŠČE pri OŠ DOMŽALE - Bistriška 23,
Objekt je namenjen predvsem za mlajšo populacijo v vrtcih, saj se znotraj celotne površine nahajajo številna igrala.

5.DRSALIŠČE DOMŽALE - objekt se nahaja na večnamenski ploščadi v Športnem parku Domžale. Za začetek je bilo postavljeno drsališče v velikosti 20 x 15 metrov, z razširitvijo ploščadi pa smo decembra 2007 odprli  drsališče v velikosti 20 x 40 metrov. V spomladanskem, poletnem in jesenskem času bo razpoložljiva površina namenjena in line hokeju, kotalkanju, malemu nogometu, košarki in za različne druge družabne in športne namene.

6.TENIŠKA DVORANA in TENIŠKA IGRIŠČA - v letu 2006 je Zavod prevzel v upravljanje še en objekt in sicer Teniško dvorano s pomožnimi prostori (garderobami in gostinskim objektom) ter teniškimi igrišči.

7. ŠPORTNA DVORANA DOMŽALE - objekt je v upravljanju Zavoda od druge polovice leta 2007, dejansko pa je prešel v upravljanje Zavoda s 1.01.2008, ko je potekla najemna pogodba med Občino Domžale in KK Helios Domžale

8. STADION DOMŽALE - Zavod s tem objektom upravlja od 1.01.2008. Stadion Domžale obsega poleg glavnega nogometnega igrišča, še kompletni atletski stadion (6 in 8 stez).metališče za kroglo, met kopja in pripravljeno varovalni prostor s segmentom za met kladiva in diska), dvojno skakališče za skok v daljino in troskok, skakališče - skok v višino in skok v višino s palico.

V notranjosti stadiona se nahaja tudi večje število montažnih skladišč za atletsko opremo in vzdrževanje nogometnega igrišča.

Na pokriti zahodni tribuni, ki  lahko sprejme več ko 2.200 gledalcev je tudi montažni-merilni prostor za merjenje rezultatov na atletskih tekmovanjih.

Pokrita je tudi montažna vzhodna tribuna. Na tem mestu bo zgrajena nova tribuna, katere osrednji namen je pridobitev nujno potrebnih garderobnih ter drugih pomožnih prostorov potrebnih za izvedbo zahtevnejših nogometnih tekem in atletskih tekmovanj.


9. NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO - v Športnem parku Domžale,

10. POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE (z naravno travo) - v Športnem parku Domžale

V upravljanje Zavoda je z novimi pogodbami prešla še vrsta objektov, ki so razvidni v prilogi tega obvestila, na kateri so sicer navedeni vsi objekti v upravljanju. Gre predvsem za vrsto otroških in drugih površin, ali objektov, ki so bili pogodbeno preneseni v upravljanje Zavoda.

Pomembnejši objekti v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale so tudi:

 • Balinišče Domžale,
 • Športni park Ihan,
 • Športni park Škrjančevo,
 • Skakalnice Ihan,
 • del Športnega parka Dob,
 • Balinišče Količevo,
 • Športni park Vir-II (Sahara), z otroškimi igrali in gimnastičnimi vadbenimi napravami,
 • plezalna stena pri parkirni hiši,
 • igrišče pri parkirni hiši,
 • otroška igrišča na območju J4 Jarše,
 • otroško igrišče ob Ulici Matije Tomca,
 • fitnes igrišče ob Kamniški Bistrici,
 • otroško igrišče KS Slavka Šlandra 1,2,3,,
 • otroško igrišče na Rovah,
 • otroško igrišče pri Kulturnem domu Radomlje,
 • otroško igrišče pri Univerzale,
 • otroško igrišče na Viru,
 • košarkarsko igrišče pri Vrtcu Domžale, Enote Gaj,
 • otroško igrišče Bistra.

 

DOM ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

KOPALIŠKA CESTA 4,

K temu objektu spadajo še večnamenska ploščad, zelene površine,
del Trim steze, ter Skate park.

KOPALIŠČE DOMŽALE - Kopališka cesta

KOPALIŠČE DOMŽALE je objekt odprtega tipa z dvema bazenoma in sicer večjim dimenzije 50 x 18 m im manjšim otroškim igriščem.

Na celotnem območju kopališča se nahajajo še odbojkarska igrišča in manjše otroško igrišče.

ŠPORTNI PARK VIR

ŠPORTNI PARK VIR - ZOISOVA 43

 

Športni park Vir obsega naslednje posamične športne objekte :

 • nogometno igrišče z naravno travo
 • veliko asfaltno ploščad,
 • otroško igrišče in
 • športni dom

 

 v katerem ima sedež Športno društvo Vir, proste prostore pa koristita še dve drugi društvi. V objektu se nahaja tudi gostinski lokal, ki od jeseni 2007 dalje redno obratuje.

 

Razpis za najem Tenis dvorane Domžale v sezoni 2016/17

Približuje se nova sezona igranja tenisa v dvorani. Vabimo vas, da oddate prijave za rezervacijo terminov v Tenis dvorani Domžale za obdobje od 1. oktobra 2016 do 30. aprila 2017. Prijave je potrebno oddati pisno, na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnji povezavi, najkasneje do vključno 10. septembra 2016. Vse informacije lahko preberete v priloženem razpisu, kjer se nahaja tudi rezervacijski obrazec.

Prednost pri rezervaciji terminov imajo dolgoletni najemniki tenis igrišč v dvorani s poravnanimi tekočimi obveznostmi. V kolikor nimate poravnanih obveznosti do ZŠRD, to storite najkasneje do oddaje prijave za rezervacijo terminov, v nasprotnem primeru vaše prijave ne bomo upoštevali. Kljub abonmaju v minuli sezoni je potrebno opraviti rezervacijo do predpisanega roka (10. 9. 2016). Po tem datumu bodo tudi vaši dosedanji termini, ki ne bodo rezervirani, oddani drugim zainteresiranim uporabnikom. Vplačilo rezerviranih terminov je možno do začetka igralne sezone, v enkratnem znesku oz. v skladu z dogovorom. 

Občasno se lahko zgodi, zaradi izvedbe določenih turnirjev, da bodo termini lahko odpadli, a tako kot v preteklosti, tudi v letošnji sezoni organizacija sicer številnih turnirjev ne bo bistveno posegala v posamezne termine. Do tega lahko pride le ob tekmah na najvišjem nivoju kot je državno prvenstvo v aktivnih kategorijah. Pričakujemo, da se bo o tovrstnih aktivnostih ustrezno in pravočasno obvestilo Zavod za šport in rekreacijo Domžale in posledično tudi vse ostale uporabnike.

Vsem uporabnikom dvorane za igranje tenisa v Domžalah želimo prijetno sezono. Vabimo pa vas tudi k oddaji vaših konstruktivnih pripomb glede pomanjkljivosti in predlogov za izboljšavo dvorane in pomožnih prostorov. Vse vaše predloge lahko pošljete na elektronski naslov: urh.vrenjak@sport-domzale.si. Hkrati vas vabimo, da s svojim načinom uporabe in skrbjo za dvorano in pospravljanjem igrišča po končani igri, pripomorete k udobni uporabi dvorane za vse uporabnike.

Športni pozdrav!
Uroš Križanič, direktor
Zavod za šport in rekreacijo Domžale