Kolesarski poligon KOLOvoz'

Kolesarski poligon KOLOvoz' sestavljajo zaobljene grbine in zavoji. Med seboj so ritmično povezani v krožno zanko. Steza je razgibana. Omogoča raznoliko, zabavno in obenem varno vožnjo. Primerna je za kolesa vseh velikosti, rolke, rolerje in skiroje. Na stezi kolesarjem ni treba vrteti pedal, ker se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol.

Priporočila za uporabnike 

• Poligon obratuje brez nadzora. Poškodbe pri uporabi poligona so pogoste in pričakovane. Obvezna je uporaba kolesarske čelade, oklepa za telo z integrirano zaščito hrbtnega dela (želva) ter dodatne zaščitne opreme glede na rekvizit, ki ga UPORABLJAM.
• Kolo in druga oprema mora biti tehnično brezhibna. Imeti mora vse sestavne dele ter vso potrebno varnostno opremo.
• Prva vožnja na kolesarskem poligonu naj bo namenjena spoznavanju proge in ovir na njej. Vožnja naj bo prilagojena MOJIM sposobnostim in razmeram na poligonu. 
• Zaradi varnosti naj bo na progi samo en uporabnik. V vseh ostalih primerih OHRANJAM dovolj veliko varnostno razdaljo.
• Vedno NADZIRAM vožnjo in hitrost PRILAGODIM znanju, razmeram na progi in drugim uporabnikom. Moja dolžnost je, da se IZOGNEM drugim osebam in predmetom okoli sebe. 

Navodila za uporabo

• Z vstopom na kolesarski poligon se STRINJAM s pravili obnašanja in uporabe. V primeru, da sem udeleženec ali priča nesreče na poligonu, nemudoma POKLIČEM 112.
• Ko VSTOPAM na progo, ali ZAČENJAM vožnjo, se PREPRIČAM, da lahko to STORIM brez nevarnosti za druge obiskovalce.
• V primeru, da se na poligonu NE MOREM ustaviti, ga čim prej ZAPUSTIM.
• Pred ponovnim vstopom na poligon SE PREPRIČAM, da s tem NE OGROŽAM sebe ali drugih.
• SPOŠTUJEM mlajše in manj spretne voznike.
• Otroci do 10. leta starosti morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.
• Gledalci morajo ostati izven proge. 
• Psi in druge živali morajo biti na povodcih in izven proge.
• Vsi uporabniki SMO dolžni uporabljati park in inventar tako, da ga NE POŠKODUJEMO in da NE OVIRAMO ostalih uporabnikov.
• Vsi uporabniki SMO DOLŽNI skrbeti za red in čistočo.

Na poligonu so tudi prepovedi

• Uporabniki NE UPORABLJAMO poligona po zahtevnejšem terenu in objektih, če NIMAMO ustreznega znanja, izkušenj in opreme, da bi učinkovito premagovali zahtevnejšo progo. 
• Ustavljanje na zahtevnih in/ali nepreglednih delih poligona, razen v sili, je prepovedano.  
• NE OGROŽAMO drugih, še posebej manj veščih uporabnikov.
• NE USTAVLJAMO se na progi in je NE BLOKIRAMO! 
• NE VOZIMO po travi! Kolesa in druge opreme NE PUŠČAMO na travi!
• Vožnja z motornimi ali električnimi vozili je strogo prepovedana!
• Prepovedana je vožnja pod vplivom alkohola ali psihotropnih sredstev!
• Uporabnikom poligona je najstrožje prepovedano kakor koli predelovati oziroma spreminjati poligon, potek prog ali objektov parka. 

V primeru okvare POKLIČEM na telefon 01 721 68062 (8.00 - 15.00)
Napake lahko SPOROČIM tudi na email naslov: info@zavod-sport-domzale.si