Cenik najema športnih objektov

Druge določbe:

1. Športni objekti v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo se lahko v času prostih terminov in izven urnikov oddaje v najemnih pogodbah društvom ponudi tudi najem zunanjim interesentom za namen prireditev in komercialnih dejavnosti. Za najemne pogodbe je pristojen direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

2. Uporaba športnih objektov v upravljanju ZŠRD za namene športnih dni šol Občine Domžale v dopoldanskem času je brezplačna. Šole drugih občin lahko za ta namen plačujejo 50% uporabnino po veljavnem ceniku športnih objektov.