Unicefovo mesto

Otrokom prijazno Unicefovo mestoje mednarodni projekt, v katerega se vključijo mesta, ki sprejmejo odgovornost, da bodo pospešeno razvijala mesto prijazno do otrok in mladih. V prihajajočih letih bodo mesta postala domovanje vedno večjega števila otrok. Zato je skrb za razvoj mest v tej smeri, še posebej smiselna. V današnjem času se otroci in mladi srečujejo z odtujenostjo v medsebojnih odnosih, premajhno integracijo v družbeno življenje, način življenja povzroča, da so otroci mnogokrat brez nadzora oz. skrbi odraslih, povečuje se medvrstniško nasilje ipd. Izboljšanje pogojev življenja otrok v mestih je mogoče le z zagotavljanjem sodelovanja na različnih ravneh, potrebno je tudi razvijati neke nove oblike delovanja. Mesto prijazno otrokom je hkrati prijazno do vseh meščanov, saj gre pravzaprav za dvig kvalitete življenja. V mesecu februarju 2009 je bila podpisana pogodba med Občino Trbovlje in UNICEF-om Slovenije, s katero so se Trbovlje tudi formalno pridružile mestom, prijaznih do otrok. Ena izmed pridobitev v okviru projekta so varne točke, v katerih prostovoljci nudijo pomoč otrokom in mladim, ki se znajdejo v trenutni stiski. Varne točke so v Trbovljah postavljene na naslednjih lokacijah:

 • Študentski servis Trbovlje; Gimnazijska c. 7
 • Trgovina Montekukuli; Majcenova c. 4
 • CSD Trbovlje; Mestni trg 5a
 • Policijska postaja Trbovlje; Obrtniška c. 12
 • Slaščičarna Fontana; Sallaumines 5b
 • Zdravstveni dom Trbovlje; Rudarska cesta 12
 • Mladinski center Trbovlje; Ulica 1. junija 18
 • Knjižnica Toneta Seliškarja; Ul. 1. junija 19
 • Trgovina Košarica; Šuštarjeva kolonija 7b
 • Glasbena šola Trbovlje; Keršičeva c. 50a
 • Gasilski zavod Trbovlje; Savinjska c. 35

V okviru projekta se vsako leto izvajajo tudi druge aktivnosti, kot so družinski dnevi, humanitarne akcije, UNICEFov dan ipd. V trgovskem centru Spar Trbovlje in v Mladinskem centru Trbovlje pa sta postavljeni tudi dve previjalni mizi za dojenčke.

Prenesi GPS lokacije Varnih točk (POI)


Speaker