pravno obvestilo

Pravno obvestilo

 

To besedilo vsebuje pravne pogoje za uporabo spletnih strani Občine Trbovlje.

V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah je Občina Trbovlje nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami, objavljenimi na tem spletnem mestu, zaradi česar je brez njenega pisnega dovoljenja prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in razširjanje v komercialne namene.
Na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, pa je dovoljeno nalaganje in tiskanje informacij za nekomercialne namene. V kolikor se informacije s te spletne strani uporabljajo v izobraževalne namene ter za ponazoritev in napotitev v citatni obliki, je pri tem obvezno potrebno navesti vir in avtorstvo dela.

Občina Trbovlje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

Informacije, posredovane preko tega spletnega mesta so zgolj informativne narave, Občina Trbovlje pa se zavezuje, da bo v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin. S tem se ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Inštitucija namreč ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta.

Občina Trbovlje na odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu Občine Trbovlje, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih preko teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Kot ponudnik storitev informacijske družbe Občina Trbovlje s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu z Direktivo 2000/31/ES deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Ta pravila lahko Občina Trbovlje brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.