Novosti iz svetovalne pisarne mreže ENSVET Trbovlje

Ni ga cez dober BREZPLACEN nasvet!


ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET

 

 

Prenavljate?

Je poleti vroče doma?

Gradite?

So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?
Vas pozimi zebe?  Kaj pa denar za energetsko prenovo?

 

Odgovore poiščite v VAM NAJBLIŽJI svetovalni pisarni!

 

 

 

Kaj vse so teme svetovanja?


1. Ogrevanje:
• Izbira energenta - primerjava lastnosti in cen
Cene energentov in stroški ogrevanja
• Obnova ogrevalnega sistema s posodobitvijo kotlovnice
• Priprava tople sanitarne vode
Izbira ogrevalnega sistema in naprav
Regulacija ogrevalnih naprav
• Izbira ustreznega energenta glede na danosti lokacije in znacilnosti stavbe
Priprava na novo kurilno sezono
Toplotne crpalke

 

2. Energetska sanacija stavb ali energetska zasnova novogradenj in skoraj-nic energijskih hiš:
• Toplotna zašcita ovoja stavb (fasada, streha, tla)
Izbira ustreznih oken in zasteklitve
Izbira sistema za prezracevanje stavbe ali sistema za hlajenje
• Sanacija vlažnih zidov in odprava plesni
Zrakotesnost

 

3. Obnovljivi viri energije:
Samooskrba in pridobivanje elektricne energije s pomocjo sonca, vode ali vetra, (priprava sanitarne
vode, podpora ogrevanju, male elektrarne)
Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti)
• Geotermalna energija - toplotne crpalke (zrak, zemlja, podtalnica)
Zelene strehe

 

4. Možnosti pridobitve nepovratnih financnih spodbud Eko sklada, j.s.
• Nepovratna sredstva (subvencije)
• Ugodni krediti 3-mesecni Euribor + 1,3 %
• Pogosta vprašanja Eko skladu


5. Mobilnost
• Elektricna in druga vozila na alternativne pogone


6. Varcevanje energije
Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?
• Uporaba varcnih gospodinjskih aparatov
Zmanjševanje energetske revšcine
• Cistilne naprave
Uporaba deževnice
Primeri dobre prakse TV Ambienti

 

Na svetovanje se pripravite

1.       Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku

2.       Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.

3.       Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu

4.       Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe

5.       Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije

6.       Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

 

KREDITI  
JP 65OB19 Kreditiranje okoljskih naložb občanov
NEPOVRATNE FINANCNE SPODBUDE  
JP 67SUB-OBPO19 Nepovratne financne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
JP 48SUB-SKOB17 Nepovratne financne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb
JP 71SUB-SO19 Nepovratne financne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno
energijo
JP 74SUB-OB19 Nepovratne financne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
JP 73SUB-sNESOB19 Nepovratne financne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
JP 79SUB-EVOB20 Nepovratne financne spodbude občanom za električna vozila
JP 69SUB-SOCOB19 Nepovratne financne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih
stavbah

 

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, skupaj s
tehnicnimi podrobnosti nacrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.

 

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:


Vec kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za obcane! Nakazila
nepovratnih sredstev po izdani odlocbi o dodelitvi pravice do nepovratne financne spodbude in po predložitvi
podpisane pogodbe o izplacilu nepovratne financne spodbude, se izvajajo tekoce v pogodbenem roku. V primeru,
ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

 


Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:


Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti
ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-
241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in vcasih težje dosegljivi,
zato vas prosimo, da klicete samo v casu uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.


Eko sklad, j.s.