Javni poziv za ugotavljanje javnega interesa za zasedbo obrtno industrijske cone Lakonca

Objavljeno: 4. decembra 2020

 

Javni poziv za ugotavljanje javnega interesa za zasedbo obrtno industrijske cone Lakonca

 

Občina Trbovlje bo z namenom razvoja občine Trbovlje in zasledovanja cilja vzpostavljanja pogojev za odpiranje novih delovnih mest, začela s postopki priprave prostorskih aktov za oblikovanje obrtno industrijske cone na območju Lakonce in njeno komunalno ureditev. S tem namenom je občina objavila javni poziv, na podlagi katerega bomo ugotovili namen potencialnih interesentov za zasedbo obrtno industrijske cone. 

 

Vse interesente zato vabimo, da podajo svoje zanimanje za zasedbo OIC Lakonca na elektronski naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si do 15. decembra 2020. 

 

Več informacij na povezavi (KLIK)