Projekt RuNE optika do doma

 

 

 

Projekt RuNE - optika do doma na območju Občine Trbovlje

 

 

Občinski svet Občina Trbovlje je na svoji 22. redni seji občinskega sveta, dne 19. 3. 2018, sprejel Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Trbovlje. Občina Trbovlje se je s tem priključila projektu RuNE (Rural Networks).
Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je komercialni ponudniki ne nameravajo zgraditi. V okviru projekta bo zgrajeno odprto optično omrežje. Celotno naložbo izgradnje omrežja bo financiralo, vodilo in zgradilo podjetje RUNE-SI. Občina Trbovlje pri projektu sodeluje le kot pomoč podjetju RuNE pri komunikaciji z občani.

Gospodinjstva in pravne osebe, ki želijo imeti zgrajen priključek do konca, bodo plačali zgolj strošek priključnine, ki znaša 150,00 EUR in zajema stroške inštalacije optičnega priključka v hiši, vključno z inštalacijo modema.
Upravljavec omrežja bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji, tako bo imel uporabnik možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejši.


Več o projektu RuNE si lahko ogledate v priloženi predstavitvi RUNE-predstavitev-Trbovlje.pptx, ali na njihovi spletni strani http://www.ruralnetwork.eu/.

 

 

RUNE - naročilo priključka


 

Občani, katerih naslovi so vključeni v projekt RUNE in za katere se predvideva začetek izgradnje priključka na njihovem naslovu v manj kot letu dni, lahko preko portala www.ruralnetwork.eu naročijo priključek. Podrobnejša navodila o naročilu si lahko ogledate na povezavi https://www.ruralnetwork.eu/navodila-za-narocilo.php.
 


V primeru, da se vaš naslov nahaja v zaselku, ki je vključen v projekt RUNE, vendar vašega naslova ni v osnovni bazi projekta RUNE, kar lahko preverite preko spetnega obrazca na naslovu https://www.ruralnetwork.eu/si.html#preverjanje, lahko oddate prošnjo za naknadno preverjanje. V ta namen sporočite svoje podatke (ime, priimek in naslov priključka) na elektronski naslov narocanje@eurocon.si, kjer vam bo podjetje Eurocon pripravilo vlogo.

 

Pojasnilo predstavnikov podjetja Eurocon glede objektov, ki so v belih lisah in niso vključeni v projekt RUNE ...

 

Več informacij o projektu RUNE lahko dobite na spletnih naslovih
https://www.ruralnetwork.eu/si.html
ali elektronskem naslovu rune-si@ruralnetwork.eu

 


Projekt RuNE se bo izvajal v naslednjih krajevnih skupnostih (naseljih):


KS Klek:

 •     Čebine
 •     Sveta Planina
 •     Planinska vas
 •     Prapreče – del

KS Dobovec:

 •     Dobovec

KS Franc Salamon:

 •     Gabrsko
 •     Knezdol

KS Čeče:

 •     Čeče – del
 •     Ojsro
 •     Ostenk

KS Alojz Hohkraut:

 •     Retje nad Trbovljami

 

Seznam gospodinjstev, kjer se bo optično omrežje gradilo v okviru projekta RuNE, se nahaja v dokumentu Seznam RuNe.xlsx

 

Google Zemljevid (Zemljevid je zgolj informativne narave. Vaš naslov prosim preverite v datoteki Seznam RuNe.xlsx)

 

 

V seznamu Seznam_bele_lise.xlsx je objavljen seznam belih lis, katere naj bi se opremile z optičnim omrežjem na podlagi razpisov s sofinanciranjem s strani države in niso del projekta RuNE.

 

 

Informacije o poteku projekta RUNE.

 

19. 10. 2020 Seznam naslovov, ki so vključeni v projekt RUNE

 

8. 10. 2020 Predstavitev - Eurocon - priključki in storitve Rune - Trbovlje

 

16. 7. 2020 Odgovor predstavnika podjetja Erocon d. o. o. na naše vprašanje glede nadaljnjega poteka projekta RUNE.

 

28. 2. 2020 SREČNO TRBOVLJE članek

 

9. 9. 2019 Odgovor predstavnika podjetja Erocon d. o. o. na naše vprašanje glede nadaljnjega poteka projekta RUNE.

 

13. 11. 2019 Video - 7. redna seja OS Trbovlje, 2 točka dnevnega reda "Informacija o poteku projekta RUNE"

 

13. 11. 2019 Gradivo - 7. redna seja OS Trbovlje, 2 točka dnevnega reda "Informacija o poteku projekta RUNE"

 

 

 

 

Dokumenti:

Seznam RuNE

RuNE predstavitev

Predpristopna izjava
Seznam bele lise

 

Prejete predhodne izjave na dan 15. 10. 2019:

Naselje

Št. gospodinjstev Št. želenih priključkov

%
 

ČEBINE 7 5 71,43
ČEČE 72 7 9,72
DOBOVEC 31 1 3,22
GABRSKO 132 60 45,45
KNEZDOL 70 24 33,80
OJSTRO 53 0 0,00
OSTENK 74 1 1,35
PLANINSKA VAS 36 13 36,11
PRAPREČE 61 20 32,78
RETJE NAD TRBOVLJAMI 7 2 28,57
SV. PLANINA 67 24 35,82
SKUPAJ 611 155 25,36