PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO

Občina Trbovlje se je v zahvalo vsem prostovoljskim organizacijam v Trbovljah, njihovim požrtvovalnim prostovoljkam in prostovoljcem, prijavila na razpis Slovenske filantropije in po oceni komisije pridobila laskavi naziv "Prostovoljstvu prijazno mesto 2017". Podelitev naziva  je bila izvedena na Slovesnem dnevu prostovoljstva v Gornji Ragdoni, 18. 5. 2017 v sklopu Nacionalnega tedna prostovoljstva. Naziv pomeni zavezo tako za občino kot vse prostovoljske organizacije, da skupaj ohranjamo takšen nivo urejenosti področja prostovoljstva oz. ga v prihodnosti še nadgradimo.

Po podelitvi so na spletni strazni Slovenske filantropije zapisali:
"Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. Slovenska filantropija zato spodbuja razvoj prostovoljstva v občinah z natečajem Prostovoljstvu prijazno mesto. Nekatere občine, ki so naziv prejele že v prejšnjih letih, so ga tokrat potrdile, nekatere pa so ga letos pridobile prvič.
Vse občine, prejemnice naziva v letu 2017, ga prejemajo za obdobje treh let."

Obrazložitev na našo občino, prejemnico naziva, pa je bila:
"Občina Trbovlje je v svoji vlogi pregledno predstavila načine podpore, ki jo nudi prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem. Županja in zaposleni v občinski upravi tudi s svojim zgledom in z udeležbo na prostovoljskih aktivnostih spodbujajo prostovoljstvo med občani. Občina spodbuja povezovanje nevladnih prostovoljskih organizacij s šolami in s tem vabi mlade v prostovoljstvo. Prostovoljstvo promovira na najrazličnejše načine, saj prepoznava bogastvo, ki ga prostovoljci pomenijo za družbo. Občina Trbovlje se s podporo projektom izmenjave mladih prostovoljcev odpira v Evropo in s tem tudi preko prostovoljstva vlaga v razvoj odprte družbe, kar je še posebej pomembno za mlade generacije."