Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti občine

- Izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe

Izjava o vezanosti na dano ponudbo