Športni objekti in športne dejavnosti

UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

V Športni dvorani Sveta Trojica in na zunanjih igriščih je možna športna vadba, uradne tekme ter rekreacija za športna društva, klube in druge organizacije vse dni v tednu od 14:30 do 22:00 (od ponedeljka do petka) in od 8:30 do 22:00 (ob sobotah in nedeljah). Športna dvorana Sveta Trojica se z eno pregradno steno lahko preuredi na dve ločeni vadbeni površini.
V športni dvorani je možno igranje oz. vadba:

  • v celi dvorani: odbojka, košarka, rokomet, mali nogomet;
  • v 1/2 dvorane: odbojka, košarka, badminton, namizni tenis, možne pa so tudi različne oblike splošne vadbe.

Na zunanjih igriščih je možno igranje oz. vadba:

  • mali nogomet,
  • košarka,
  • odbojka.

 
Športni objekti se lahko dajo v uporabo:

  • vzgojno varstvenemu zavodu,
  • vzgojno izobraževalnemu zavodu,
  • športnim društvom in drugim, ki izvajajo letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
  • drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.

 
Redna ali enkratna uporaba športnih objektov obsega koriščenje:
a) vadbenih površin v športni dvorani ali na zunanjih igriščih,
b) garderobo, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu športne dvorane,
c) športnega orodja in opreme v objektu.

 
Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja s sedežem v in izven občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah lahko svojo vlogo za uporabo športnih objektov za šolsko leto 2018/19 posredujejo občinski upravi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na naslov: Trojiški trd 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na obrazcih, ki jih dobijo v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v času uradnih ur ali na spletni strani: www.sv-trojica.si. Z uporabniki športnih objektov bodo sklenjene pogodbe.

Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov

Cenik

Hišni red