Humanitarne, socialne in druge dejavnosti ter projekti