Zdravstvo

zdravstvoZdravstveni dom Lenart
Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Telefon: 02 729 18 11
fax: 02 729 18 65 - centrala.
Številka za nujne primere: 112

http://www.zd-lenart.si