Plakete in priznanja

Prejemiki priznanj Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2010 so:

Zlati grb Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

 1. ga. Adelena NEUVIRT, Cankarjeva ulica 3, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Srebrni grb Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

 1. g. Ivan ŠTRAKL, Cankarjeva ulica 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 2. g. Peter LEOPOLD, Zgornja Senarska 41a, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 3. g. Andrej DVORŠAK, Zgornji Porčič 114, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 4. g. Franc ROJKO, Osek 38, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 5. Završki fanti, vokalni kvintet

Bronasti grb Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

 1. ga. Nika ARNUŠ, Zgornja Senarska 21a, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 2. ga. Julijana PADOVNIK, Zgornja Senarska 13b, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 3. g. Branko LUPŠA, Gočova 68, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Plaketa Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

 1. g. Janez HALOŽAN, Cankarjeva ulica 13, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 2. g. Jožef PLOJ, Cafova ulica 19, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 3. g. Feliks PERKO, Zgornja Senarska 86, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 4. g. Franc VINDIŠ, Zgornja Senarska 5e, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 5. Gostilna na griču, Ana in Rudolf Černec, Ulica Maksa Kavčiča 2, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zahvala Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

 1. g. Alojz GREGOREC, Slovenska ulica 55, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 2. ga. Marija KLOBASA, Radgonska cesta 3, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 3. ga. Terezija PETRIČ, Gočova 67, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah