Društva občine Sv. Trojica

Planinsko društvo HAKL Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Drago Lipič
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Dragica Vračič
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Trojica v Slov. goricah
Kontaktna oseba: Franc Šuta
Naslov društva: Trojiški trg 14, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Prostovoljno gasilsko društvo Gočova
Kontaktna oseba: Erik Vogrinec
Naslov društva: Gočova 8 a, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Prostovoljno gasilsko društvo Osek
Kontaktna oseba: Srečko Poštrak
Naslov društva: Osek 48, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Športno društvo Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Valerijan Zorko
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Lovska družina Dobrava
Kontaktna oseba: Franc Slekovec
Naslov društva: Sp. Senarska 3, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Spletna stran: http://www.ld-dobrava.si/

Kulturno društvo Ernest Golob - Peter Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Drago Lipič
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Društvo upokojencev Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Janez Herič
Naslov društva: Trojiški trg 25, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Turistično društvo Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Darja Šuta
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Kulturno društvo Sv. Frančišek Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Andrej Dvoršak
Naslov društva: Meznaričeva ulica 8, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Strelsko društvo Osek
Kontaktna oseba: Vladko Šteinfelser
Naslov društva: Osek 108, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Kulturno društvo Trojica
Kontaktna oseba: Janja Požegar
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Klub malega nogometa Sveta Trojica
Kontaktna oseba: Simon Kos
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Društvo Vinogradnikov Sv. Trojica
Kontaktna oseba: Peter Leopold
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Spletna stran: www.vinogradniki-trojica.si/

Klub lastnikov predelanih vozil Sveta Trojica
Kontaktna oseba: Mihael Fišer
Naslov društva: Mariborska cesta 11, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Rdeči križ
Kontaktna oseba: Jožef Časar
Naslov društva: Cankarjeva ulica 3, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Športno društvo Adrenalin
Kontaktna oseba: Roman Duh
Naslov društva: Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slo. goricah

Čebelarsko društvo Sveta Trojica Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža
Kontaktna oseba: Tine Dolžan

Naslov društva: Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica
http://www.kgd-reciklaza.org

Športno društvo Porčič
Naslov društva: Zg. Porčič 57, 2235 Sveta Trojica

Gledališko društvo AVIS
Kontaktna oseba: Melani Potrč
Naslov društva: Gočova 74, 2235 Sveta Trojica

Akademsko društvo pravnikov in mediatorjev
Kontaktna oseba: Uroš Pavkovič
Naslov društva: Prisojna ulica 10, 2235 Sveta Trojica