Župan

V nedeljo, 18. novembra 2018, je bil za župana Občine Sveta Trojica izvoljen David Klobasa.