Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 5. redni seji, dne 25.4.2019, sprejel Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019, ki je priložen v nadaljevanju:

- Odlok

- Splošni del

- Posebni del

- NRP 2019-2022

- Obrazložitve

- Načrt ravnanja s finančnim in stvarnim premoženjem