5. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
 

Sklicujem

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 25. aprila 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda;
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;
5. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;
6. Letni program kulture in turizma Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;
7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visit Trojica – Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
8. Uskladitev meje občine z mejami parcel z Občino Lenart;
9. Uskladitev meje občine z mejami parcel z Občino Cerkvenjak;
10. Informacije župana;
11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
 
 
Celotno gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv-trojica.si. Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 

Vabljeni:

Člani Občinskega sveta; Darja Slivnjak v.d. direktorica občinske uprave; občinska uprava; predstavnica Nadzornega odbora; predstavniki medijev.

 

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa l.r.

 

Vabilo

Gradivo:

- k točki 3: Potrditev skrajšanega zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 4: Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 - Naslovnica;

- k točki 4: Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;

- k točki 4: Splošni del - Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slo. goricah za leto 2019;

- k točki 4: Posebni del - Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slo. goricah za leto 2019;

- k točki 4: Načrt razvojnih programov 2019-2022 - Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slo. goricah;

- k točki 4: Obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sveta Trojica v Slo. goricah;

- k točki 4: Načrt ravnanja s finančnim in stvarnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;

- k točki 5: Letni program športa za leto 2019 - Naslovnica;;

- k točki 5: Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;

- k točki 6: Letni program kulture in turizma Občine Sveta Trojica v Slo. goricah;

- k točki 7: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem - Naslovnica;

- k točki 7: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem - Prva obravnava;

- k točki 8: Uskladitev meje občine z mejami parcel z Občino Lenart - Naslovnica;

- k točki 8: Sklep spremembe meje z občino Lenart;

- k točki 8: Uskladitev meje med občinama Lenart in Sv. Trojica v Slov. goricah;

- k točki 8: Lenart Sv Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 9: Uskladitev meje občine z mejami parcel z Občino Cerkvenjak - Naslovnica;

- k točki 9: Sklep spremembe meje z občino Cerkvenjak;

- k točki 9: DOGOVOR Cerkvenjak - Sv. Trojica dopolnjen podpisan;

- k točki 9: Cerkvenjak Sveta Trojica v Slov. goricah;