4. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)

Sklicujem

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 28. marca 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda:
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
4. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2018;
5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018;
6. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019;
8. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
9. Informacije župana;
10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
 
 
Celotno gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv- trojica.si. Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 

Vabljeni:
Člani Občinskega sveta; Darja Slivnjak v.d. direktorica občinske uprave; občinska uprava; k točki 4 – predstavnik PP Lenart: Beno Matjašič; k točki 5 - predstavnik MIRM: Milan Caf; k točki 6 - predsednica
Nadzornega odbora: Anita Robič; predstavniki medijev.

 

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa l.r.

 

Vabilo

Gradivo:

- k točki 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

- k točki 3: Potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;;

- k točki 4: Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2018 - Naslovnica;

- k točki 4: Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2018;

- k točki 5: Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018 - Naslovnica;

- k točki 5: Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018;

- k točki 6: Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;

- k točki 7: Letni program dela Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 - Naslovnica;

- k točki 8: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 - Naslovnica;

- k točki 8: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;

- k točki 8: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 - Splošni del;

- k točki 8: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 - Posebni del;

- k točki 8: Realizacija NRP - Načrta razvojnih programov za leto 2018;

- k točki 8: Obrazložitve ZR Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;

- k točki 8: Evidenca sklepov o prerazporeditvah za leto 2018;