3. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)

Sklicujem

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 28. Februarja 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda:
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica;
6. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart;
7. Sklep o predčasni razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart;
8. Nadomestni sklep o imenovanju ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
 
INFORMATIVNE TOČKE ŽUPANA:
 
- Pločnik Trojiški breg;
- Ureditev parkirišča in način plačevanja parkirnine pri trojiškem jezeru;
- Medgeneracijski center;
- Trojiški teden 7.6. – 16.6.2019.
 
 
Celotno gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv- trojica.si. Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa l.r.

 

Vabilo

Gradivo:

- k točki 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

- k točki 2: Obravnava in sprejem dnevnega reda;

- k točki 3: Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 3: Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 4: Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za južni del naselja Sveta Trojica;;

- k točki 4: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 4: MAPA SD OPPN SvTrojica jug Uskl Predlog 2019 01 21;

- k točki 5: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica - Naslovnica;

- k točki 5: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 5: Cene vrtca januar občina;

- k točki 6: Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart - Naslovnica;

- k točki 6: Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart;

- k točki 6: Dopis ZD Lenart;

- k točki 7: Sklep o predčasni razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart - Naslovnica;

- k točki 7: Sklep o predčasni razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart;

- k točki 7: Dopis knjižnjice;

- k točki 8: Nadomestni sklep o imenovanju ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart - Naslovnica;

- k točki 8: Nadomestni sklep o imenovanju ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart;

- k točki 8: Dopis knjižnice;

- k točki 9: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov - Naslovnica;

- k točki 9: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov - Beležka;

INFORMATIVNE TOČKE ŽUPANA:

- Pločnik Trojiški breg;

- Ureditev parkirišča in način plačevanja parkirnine pri trojiškem jezeru;

- Medgeneracijski center;

- Trojiški teden 7.6. – 16.6.2019.