Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
 

Sklicujem

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 18 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več
Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
 

Sklicujem

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 30. maja 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na 5. redni seji, dne 25.4.2019, sprejel Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019, ki je priložen v nadaljevanju:

- Odlok

- Splošni del

- Posebni del

- NRP 2019-2022

- Obrazložitve

- Načrt ravnanja s finančnim in stvarnim premoženjem

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
 

Sklicujem

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 25. aprila 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več
Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)

Sklicujem

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 28. marca 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več
Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)

Sklicujem

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 28. Februarja 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več