25. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije;
3. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018;
4. Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIP) "Izgradnja vrtca Sveta Trojica";
5. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije;

- k točki 3: Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018;

- k točki 4: Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIP) "Izgradnja vrtca Sveta Trojica";

- k točki 5: Pobude in vprašanja.