Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

Sklicujem

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 16 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

Sklicujem

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 11. aprila 2013, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

Sklicujem

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 21. marca 2013, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

Sklicujem

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v ponedeljek, 11. februarja 2013, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.