Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10)

Sklicujem

 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
 ki bo v četrtek, 9. februarja 2012, ob 17 00,
 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,
 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

Sklicujem

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 15. decembra 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

Sklicujem

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 20. oktobra 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

Sklicujem

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 6. oktobra 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.