Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 20.  februarja 2014, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

 Sklicujem

9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v sredo, 29. januarja 2014, ob 1600,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV,  št. 22/10)

 Sklicujem

8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v ponedeljek, 6. januarja 2014, ob 1630,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1,

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v sredo, 18. decembra 2013, ob 16 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.