Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14)
sklicujem

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 23. junija 2009, ob 1800 uri, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  (MUV, št. 03/2007 in 29/2007)
sklicujem

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 28. 05. 2009, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah(MUV, št. 22/10 in 12/14)
sklicujem

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 2. marca 2009, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

V četrtek, 18. decembra, ob 17. uri se bodo na 20. redni seji sestali svetniki Občine Sveta Trojica. Vabilo z gradivom je dostopno na na spodnji povezavi.

Povezava