V četrtek, 7. avgusta, se bodo na 17. redni seji sestali svetniki Občine Sveta Trojica. Na seji bodo potrdili končni seznam upravičencev do vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica. Sprejeli naj bi tudi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica za programsko obdobje 2008-2013. Na seji se bodo seznanili tudi s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna za leto 2008 in potrdili naj bi tudi sklep o imenovanju direktorja Knjižnice Lenart.

Gradivo

V četrtek, 3. julija, se bodo na 16. redni seji sestali svetniki Občine Sveta Trojica. Na seji bodo sprejemali Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, spremembe Odloka o telekomunikacijah o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter Odlok o rebalansu proračuna občine za letošnje leto.  Svetniki naj bi določili tudi ekonomsko ceno v vrtcu in sprejeli letno poročilo Mariborskega vodovoda, d.d. ter letni program športa v občini za letošnje leto.

Gradivo je dostopno na spodnji povezavi:

Gradivo za 16.redno sejo

V četrtek, 10. januarja, ob 17. uri se bodo na 3. izredni seji sestali svetniki Občine Sveta Trojica. Svetniki se bodo seznanili z začetkom priprave občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Trojica in z začetkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del naselja Sveta Trojica. Svetiki bodo na seji sprejemali Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za center v Sveti Trojici in Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za južni del naselja Sveta Trojica. Oba odloka bodo obravnavali v prvi obravnavi.

Za gradivo kliknite povezavo: 

Gradivo