33. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 03/07 in 29/07)
sklicujem

33. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 20. 05. 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

    Sprejem dnevnega reda;
    Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
    Letno poročilo Centra za socialno delo Lenart za leto 2009 (prej točka 5);
    Poročilo o delu Knjižnice Lenart v letu 2009 (prej točka 6);
    Organizacija oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
    Sklep o spremembi Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava (prej točka 7);
    Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

*  *  *

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Nataši Lipič na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

    predstavnik/ca Nadzornega odbora;
    k točki 3: predstavnik/ca CSD Lenart;
    k točki 4: predstavnik/ca Knjižnice Lenart;
    k točko 5: predstavnik/ca OŠ in vrtca Sveta Trojica.

Gradivo:

- dopolnitev dnevnega reda;

- k točki 2: Zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 3: Letno poročilo Centra za socialno delo Lenart za leto 2009 (poročilo);

- k točki 4: Poročilo o delu Knjižnice Lenart v letu 2009;

- k točki 5: Organizacija oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 6: Sklep o spremembi Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava.