Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 23/10)
sklicujem

36. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. septembra 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 03/07 in 29/07)
sklicujem

35. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 02. 09. 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 03/07 in 29/07)
sklicujem

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 01. 07. 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 03/07 in 29/07)
sklicujem

33. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 20. 05. 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.