Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  • Branko Družovec

  • Jasmina Trojner Kraner

  • Danijel Tušek

  • Smiljan Fekonja

  • Marko Gungl