Organi občine

ŽUPAN

PODŽUPANA

OBČINSKI SVET

          SESTAVA

          SEJE OBČINSKEGA SVETA

                    MANDAT 2014-2018

                    MANDAT 2010-2014

                    MANDAT 2006-2010

          KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

NADZORNI ODBOR