Odbori in komisije

Občinska volilna komisija:
Jožef Kraner, Tanja Koban, Dragica Kramberger, David Leopold, Karel Čuček, Branko Žel, Lilijana Kšela

Mandatna komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana:
Jasmina Trojner Kraner, Ida Švarc, Aleksander Divjak

Komisija za občinska priznanja in nagrade:
Danijel Tušek, Dušan Fekonja, Janez Voglar, Kristijan Ploj, Zdenka Polanec

Komisija za obravnavo in vrednotenje vlog ter predloga višine sredstev za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet razpisov v občini:
Tanja Koban, Janja Šijanec, Janez Voglar

Komisija za izbor izvajalcev letnega programa športa:
Aleksander Škrlec, Zdravko Vračko, Tanja Koban

Komisija za obravnavo in vrednotenje vlog ter predlog razdelitve sredstev za programe razvoja kmetijstva in podeželja:
Aleksander Divjak, Cvetka Bunderla, Štefanija Družovec, Andrej Senekovič, Tanja Koban

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah:
Tanja Koban, Janja Šijanec, Barbara Cvetko