Naravne in kulturne znamenitosti

Trško naselje Svete Trojice v Slovenskih goricah

Med koncema 17. in 18. stoletja se je naselbina ob naraščajočem številu romarjev razvila v večjo tržno oblikovano vas in leta 1872 dobila trške pravice. Po uvedbi jožeinskih reform so kraju pomagali do blaginje promet, sejmi (ob kvatrnicah) in prihodi romarjev, vendar pa je ta pozneje razvojno zaostal, saj se industrija tukaj ni naselila. Urbanizirani predel sestavljata mlajše trško jedro s pretežno strnjeno zazidavo v severni polovici naselbine ter posamične gradnje, nastale po starejši vaški delitvi na parcele v južni polovici; samostanski kompleks na stičišču obeh ju s svojo gmoto povezuje in obenem krajinsko poudarja. Klasicistične trške stavbe, večina iz 19. stoletja, so razporejene nižje pod cerkvijo in samostanom, največ jih je ob lijakastem južnem prostoru. Na pročelju ene izmed trških hiš pa se nahaja plošča, ki spominja na zdravnika in pisatelja Lojza Kraigherja.

Cerkev Svete trojice s frančiškanskim samostanom

1Na griču, obdanem z zelenjem in drevesi, kraljuje cerkev Svete trojice, po kateri je naselje dobilo ime. S svojimi tremi zvoniki, ki ponosno silijo proti nebu, od daleč pozdravlja domačina in vabi utrujenega popotnika, da jo obišče.    Leta 1631 je bila tukaj postavljena lesena kapela, a glas o treh lučkah, ki so se prikazovale ljudem, se je vse bolj širil. Ker se je na tem mestu zbiralo vedno več ljudi, so se odločili zgraditi cerkev; ta je nastajala v obdobju 1636–    1643 in je bila skoraj trikrat manjša od sedanje (segala je le do današnje prižnice). Do danes so se ohranili samo zvonik (ob glavnem oltarju), del ladje in zvon iz leta 1666, ki je na ogled v prezbiteriju. Leta 1663 so cerkev prevzeli   redovniki avguštinci. Ti so jo s pomočjo negovskega graščaka Traunmansdorfa povečali in leta 1667 ponovno posvetili, na njeni južni strani pa zgradili samostan. Toda cerkev je za romarje, ki so trumoma prihajali v kraj, kmalu   postala pretesna. Z denarno podporo grofa Draškoviča so leta 1735 začeli graditi novo in jo posvetili leta 1772. Zvonika, obrnjena proti trgu, sta nastala v letih 1779–1780; v tem času so cerkev povezali s samostanom.
Ko je cesar Jožef II. prepovedal romanje, so se cerkveni dohodki precej zmanjšali, kar je redovnikom avguštincem onemogočalo življenje. Na njihovo željo je bil samostan leta 1787 zaprt, Sveta Trojica pa je postala ena od župnij lenarške dekanije. Zapustili so ga leta 1811 in ga prepustili v oskrbo škoijskim duhovnikom. Leta 1854 so župnijo prevzeli redovniki frančiškani in ti jo oskrbujejo še danes. Leta 1885 je svojo nekdanjo podobo dobil tudi zvonik pri velikem oltarju, ki mu je leta 1796 močan veter odnesel kupolo.
Cerkev je baročna mojstrovina, in čeprav kot stavba ni enotna, tega nikakor ne moremo trditi za njeno notranjost, ki je povezana v enkratno celoto. Čudovit baročni oltar z mogočnimi stebri, kipi in angelskimi igurami ter z znamenito sliko nad seboj, ki predstavlja skrivnost Svete trojice, je iz obdobja 1752–1756 in sodi med tri največje na Slovenskem. Šest stranskih oltarjev ni nič manj izjemnih. Posebnost je še znamenita loretska kapela s kipom črne Marije z božjim Detetom, ki je bila leta 1693, v zahvalo za prenehanje turških vpadov na tukajšnje ozemlje, prizidana k prvotni cerkvi. Svetišče so v letih 1883–1884 poslikali Jakob Brollo ter Osvald in Egidij Bieri.
V samostanu se nahajata bogata knjižnica in muzej, v samostanski kleti pa je protokolarno-razstavni center.

2

57

Samostanska knjižnica

13V samostanski knjižnici je zbranih preko 3000 dragocenih knjig iz obdobja pred letom 1800, najstarejše so celo iz 15. stoletja. Med dragocenejšimi je prva tiskana knjiga o iziki iz leta 1574. Iz časa redovnikov avguštincev se je ohranilo le malo knjig, saj so jih ti ob svojem odhodu večino odpeljali. Frančiškani, ki so se tukaj naselili leta 1854, so precej starih knjig prinesli s seboj iz avstrijskih samostanov. Velik del knjižne zbirke pa je iz nekdanjega frančiškanskega samostana v Brežicah, kjer so se redovniki naselili že v 14. stoletju. Knjižnico so skozi stoletja dopolnjevali z vedno novimi knjigami in jo tako precej povečali. Danes je dostopna javnosti, ogledajo si jo lahko romarji, turisti in drugi.

Protokolarno-razstavni center svetega Martina

1615Protokolarno-razstavni center svetega Martina se nahaja v kleti frančiškanskega samostana. Predstavlja eno izmed središč na romarski poti od Szombathelya na Madžarskem preko Slovenije in Italije pa vse do Toursa v Franciji. Prostori so namenjeni promociji vinoteke z izbranimi okoliškimi vini, turističnoinformacijski dejavnosti, ponudbi spominkov ter komornim in drugim turističnim prireditvam, zlasti ob božično-novoletnih in velikonočnih praznikih. Obnova kleti je bila izvedena v sklopu operacije Via Savaria (projekt Evropske kulturne poti, romarske poti svetega Martina).

Dobrava

dobravaGozd Dobrava je kot posebno ohranitveno območje vpisano v seznam območij Natura 2000. Leži jugovzhodno od središča naselja Sveta Trojica. Gre za obsežno gozdnato območje (102 ha), kjer je zaznati skrb za ohranitev naravnega ravnotežja. Na čudoviti jasi sredi gozda stoji lovski dom, ki so ga leta 1974 zgradili domači lovci. Kraj predstavlja priljubljeno točko za vse, ki si želijo prijazno preživeti prosti čas.

Kamnolom Osek

V gozdu ob cesti severno od domačije Polič v Oseku se nahaja opuščeni podzemni kamnolom. Je nahajališče rumenorjavih kamnin, apnenca in peščenjaka. Neizkoriščena plast apnenca, debeline okoli 20 centimetrov, vsebuje številne lepo ohranjene lupine fosilnih polžev in školjk. Vhod v podzemni kamnolom se zarašča, nekaj 100 metrov dolgi jamski rovi pa so še vedno trdni. Velja za enega redkih kamnolomov v Sloveniji, v katerem so kamnino pridobivali podzemsko. Le-to so uporabljali kot gradbeni material na primer za cerkvi pri Benediktu in Svetih Treh Kraljih, za negovski grad in delno tudi za cerkev na Ptujski Gori.

Trojiško jezero

Ob poljih zahodno od cerkve leži umetno jezero, nastalo konec 60-ih let prejšnjega stoletja. Ima močan vpliv na življenje in podobo Svete Trojice v Slovenskih goricah. Razprostira se na približno 38 hektarjih in je priljubljeno zbirališče ribičev in rekreativcev. Predstavlja eno najpomembnejših razvojnih možnosti občine, predvsem na področju turizma in z njim povezane storitvene dejavnosti ter kmetijstva.
V neposredni okolici jezera stoji turistična hišica, namenjena zlasti za piknike in kampiranje.
Na pobočju griča pod cerkvijo pa se nahaja več zdravilnih energijskih točk.

Zdravilni park Sveta Trojica

Sveta Trojica je že od nekdaj poznana kot kraj, kamor so ljudje zelo radi prihajali ter predvsem romali v cerkev Svete Trojice. Zato gotovo ni naključje, da je ravno v tem kraju nastalo tako mogočno romarsko svetišče oz. cerkev Svete Trojice, kot jo poznamo danes. Številni zgodovinski viri in ustna izročila pričajo, da so številni ljudje, ki so se zatekali po pomoč v Sveto Trojico tod tudi čudežno ozdraveli.
Območje Svete Trojice so v letih od 2009 do 2014 raziskali tudi radiostezisti pod vodstvom g. Igorja Ziernfelda in naleteli na več kot 50 energetskih točk, ki se razprostirajo na območju cerkve, samostana ter okrog Trojiškega jezera.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je odločila, da bo 20 energetskih točk, ki se nahajajo okrog Trojiškega jezera in samostana, ustrezno označila in opremila s klopmi. Opravljene so bile geomantične izmeritve, ki so pokazale zelo dobre rezultate, saj točke dosegajo maksimalno potrebno naravno sevanje za ozdravitev. Na podlagi geomantičnih ozdravitev je za vsako točko določen namen zdravljenja in potreben čas, ki naj bi ga preživeli ob točki za učinek. Na točkah se bodo lahko ustavili bodisi naključni obiskovalci in sprehajalci Trojiškega jezera ali turistične skupine, predvsem pa tisti, ki bi jim blagodejne energije zemeljskega in kozmičnega sevanja lahko pomagale pri lajšanju ali tudi ozdravitvi določenih bolezni.
Dostop do energetskih točk je možen iz severnega ali južnega dela jezera, kjer je tudi parkirišče, še najbolje pa je, da pot pričnete iz centra Sv. Trojice. Pred vhodom v samostansko klet, na samostanskem vrtu in v samostanski kleti, so namreč prve označene energetske točke. Samostanska klet z vrtom je bila v letu 2011 restavrirana v okviru Martinove romarske poti in preimenovana v Protokolarno-razstavni center Sv. Martina. Poleg čutenja pozitivnih energetskih točk, boste v samostanski kleti lahko občudovali tudi čudovito arhitekturo. Ogled je možen na podlagi predhodnih najav, kontakt: Občina Sveta Trojica, tel.: 02/7295020, 051/602 939, več na www.sv-trojica.si (kjer je predstavljena tudi ostala ponudba). Nato nadaljujete pot po 186 stopnicah, ob katerih je križev pot z dvema energetskima točkama, ki vodijo iz dvorišča samostana do Trojiškega jezera. Nato se ustavite pri kapelici ter zavijete levo po sprehajalni potki ob Trojiškem jezeru, kjer je ena izmed točk pri brunarici Turističnega društva. Tam so tudi sanitarije, voda ter odličen večnamenski prostor za druženje. Koriščenje je možno na podlagi predhodne najave, kontakt: (TD Sveta Trojica, tel: 040/728 023). Naslednje energetske točke boste našli na skupaj 3 km dolgi sprehajalni poti okrog Trojiškega jezera, če boste pot nadaljevali južno po cesti ob jezeru ter nato po potki po nasipu jezera nazaj vse do izvira z zdravilno vodo za oči na severu jezera.
Za vse tiste, ki bi si s pomočjo energetskih točk radi povrnili ali izboljšali zdravje, priporočamo, da se predhodno obrnete na idejnega vodjo in poznavalca zdravilnih točk, g. Bojana Krejača, tel.: 041/533 142.

Blagodejna sevanja
Geomantija je ena najstarejših ved, saj so njene zakonitosti poznali že v času pred našim štetjem. Ukvarja se s preiskavami blagodejnih (pozitivnih) ter škodljivih področij in linij, ki so lahko vesoljskega ali zemeljskega izvora. Ta znanja so v preteklosti s pridom uporabljali pri umeščanju v prostor vseh pomembnejših objektov (cest, mestnih obzidij, stražnih stolpov, gradov, cerkva, piramid itd, pa tudi stanovanjskih hiš).
Kombinacije zemeljskih in vesoljskih sevanj predstavljajo nevidne, vendar radiostezijsko merljive linije v različnih poljih, na katerih so mnoge akupunkturne točke zemlje povečanih blagodejnih intezitet, presečišča takih pasov, ki jih imenujemo tudi zmajeve linije, pa so tako imenovana mesta moči velikih intezitet. Poleg teh linij se pojavljajo v naravi tudi področja kozmičnih in zemeljskih blagodejnih sevanj različnih razsežnosti nepravilnih oblik od enega do več sto kvadratnih metrov. Kozmična sevanja so običajno koncentrične oblike, pri katerih se intenzitete različno zmanjšujejo iz centra navzven. Blagodejna zemeljska sevanja – energetski tokovi tečejo po kanalih, energije so lahko vitalne, zdravilne ali kombinirane. Kjer ugotovimo le vitalne energije, si na takih mestih zvišamo energetski potencial, če pa gre za zdravilne vibracije, nam te koristijo pri izboljšanju zdravja oziroma ozdravitvi. Take vibracije imajo seveda specifične lastnosti za zdravljenje ugotovljenih bolezni, čas in pogostost zadrževanja na takih mestih pa je odvisen od zdravstvenega stanja posameznika. Na močnih blagodejnih energetskih mestih se ni priporočljivo zadrževati dalj časa, kot je priporočeno.

Zdravilne točke
Glavnina točk v zdravilnem parku Sveta Trojica ima premer od 3m do 5m, so pa tudi točke premera 6m, 7m, 9m in 15m. Učinek zdravljenja je od 95% do 100%. Večina točk je zemeljskega izvora, nekaj je pa tudi kombiniranih oz. tudi vesoljskega izvora. Priporočljivi čas zadrževanja na posamezni točki je od 15 do 20 min.

Točke, ki so v sklopu projekta označene so namenjene za zdravljenje naslednjih bolezni:
hrbtenica - zg. del, sklepi rok, roke,7. kronska čakra, oči glava, kolki, noge, .grlena,čakra, ščitnica, 4. srčna čakra, vitaliziranje srca, ušesa, nos, grlo, 3. čakra, soočenje s preteklostjo, vida in sluha, srčnih zaklopk, vseh vrst raka, ožilja, srca, pljučnice, pljučnih obolenj, astme, sečovodov, mehurja, razkrajanja žolčnih kamnov, sladkorne bolezni, raka na dojki, sklepne revme, malignih možganskih tumorjev, prebavnega sistema od želodca navzdol, stresa, depresij, duševnih motenj

Priporočila, nasveti
Točki pristopimo tako, da smo s hrbtom obrnjeni na sever. Smo popolnoma sproščeni, saj gre za zelo nežne energije. Spuščena in sproščena naj bodo ramena ter kolena nenapeta. Trikrat globje vdihnemo, zapremo oči, roki naj bosta sproščeni, dlani rahlo dvignjeni (nenapeti), da omogočimo največjo možno reflekso cono. Od 15 do 20 min se prepustimo delovanju točke oz. dokler nam je prijetno. Na dan priporočamo obisk do 4 točk. Za večji učinek je potreben večkratni zaporedni dnevni obisk ali v razmahu 2 dni. Pred, med in po obisku priporočamo pitje navadne vode.

Zanimivosti
Posebej je potrebno poudariti izredno zdravilno moč točke pri kapelici ob Trojiškem jezeru, saj znaša njen premer 15m. Točka pri kapelici je ena izmed kvalitetnejših in močnejših v Sloveniji. Zelo intenzivno deluje na izboljšanje in zdravljenje bolezni raka. V letih 2011-2012 se je na njej zdravila tudi domačinka Ivanka B., ki je z rednimi obiski zdravilne točke ins pomočjo ostalih alternativnih pristopov, zaustavila raka na bezgavkah in po tistem tradicionalno medicino koristi zgolj za preglede oz. za spremljanje morebitnih sprememb.

Iz starih pisnih virov je zaslediti, da bi naj domnevno iz mesta, kjer je sedaj kapelica, ljudje videvali tri lučke, na podlagi katerih je kasneje tudi prišlo do graditve kapele in pozidave cerkve Sv. Trojice.
Zelo kvalitetne točke, ki so tudi kozmičnega značaja, so v cerkvi in njeni neposredni okolici, zato priporočamo občasne obiske in zadrževanje.
Brošuro bo možno dobiti: Gostilna na Griču, Bar Cankar, Gostilna pri Trojici, Bistro Snoopy, ŠHK Gočovski dvorec.Seveda pa boste na katerem koli od zgoraj navedenem naslovu ob nakupu brošure lahko prejeli tudi druge informacije ter se okrepčali.

Rupnikova linija – fortiikacijski objekti v Gočovi

Rupnikova linija je sistem utrdb, ki jih je vzdolž meja začela graditi Kraljevina Jugoslavija pred drugo svetovno vojno v obrambo pred napadi Italijanov. Ime je dobila po Leonu Rupniku, edinem jugoslovanskem generalu    slovenskega rodu. Utrdbe nikoli niso služile svojemu namenu. V gozdu ob cesti Gočova–Voličina je več dobro ohranjenih objektov: protitankovsko gnezdo za top je s strelskim jarkom povezano s puškomitraljznim gnezdom, iz katerega vodi oskrbovalni jarek v zaledje.
Ob cesti nasproti Matjašičeve domačije najdemo ogromno, z železom utrjeno mitraljezno gnezdo, od koder sta speljana dva strelska jarka; po enem od teh pridemo do naslednjega puškomitraljeznega gnezda. Na travnikih oz. njivah za vasjo Gočova, ob stari strugi Pesnice, se jih nahaja še več ...

Spomenik domačinom, padlim med II. svetovno vojno

V trgu, ob nekdanjem zdravstvenem domu, stojispomenik padlim domačinom, delno izdelan po načrtih arhitekta Plečnika. Na rahlo dvignjenem otočku, ki ga obdaja kamnita ograja in polkrožno zaključuje ploščad, je postavljen kamnit obelisk iz treh kamnitih sklopov s peterokrako zvezdo na vrhu (po predvidenem načrtu naj bi na tem mestu bil golob). Na čelni strani spodnjega dela spomenika je vklesano posvetilo, na njegovih stranicah pa so imena desetih padlih domačinov. Spomenik je narejen iz pohorskega granita.

Domačija Bunderla

Lepo ohranjeno in obnovljeno domačijo sestavljajo zidana pritlična, delno podkletena hiša, gospodarsko poslopje (z letnico 1787 na kletnem portalu) in svinjak. Na sklepniku kamnitega portala hiše je letnica 1830, nad njim pa še letnica 1937; pročelje hiše krasita slika sv. Florjana in sončna ura. Domačija se nahaja nad cesto Osek–Benedikt.
Informacije: Cvetka Bunderla, Osek 72, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kapela ob jezeru

Na mestu, ki je bilo prvotno namenjeno izgradnji cerkve, stoji trioglata kapela, od katere vodijo kamnite stopnice proti cerkvi na griču. Njene poslikave predstavljajo Sveto Trojico, svetega Izidorja in svetega Lenarta (slednja sta predstavnika kmetskega stanu). Razlog, da je kapelica trikotne oblike, se nahaja v Sveti trojici kot troedinem Bogu in v legendi o treh lučkah. Kdaj so jo sezidali, ni znano, iz kronike je mogoče razbrati le, da je bila na dan sv. Marka leta 1904 že drugič prenovljena in blagoslovljena. Blagoslov je opravil knezoškof Mihael Napotnik; obenem je blagoslovil še križev pot, ki ga je postavil (prvih devet postaj se zvrsti na poti od kapelice do cerkve, kjer so še zadnje tri postaje).

Poličeva kapela

Ob Cesti Maksa Kavčiča, nedaleč od gostinskega lokala Na griču, stoji obnovljena kapela svetega Križa ali po domače Poličeva kapela. Zgrajena je bila v novogotskem slogu leta 1885.

Znamenje sv. Janeza Puščavnika

Kip svetega Janeza Puščavnika iz leta 1848 se nahaja v severozahodnem delu trga, v Ulici Maksa Kavčiča (ob hiši številka 2); stoji na širokem podstavku z napisom v nemškem jeziku. Slogovno predstavlja nadaljevanje poznobaročne tradicije 19. stoletja.

Vinogradniško-poljedelska zbirka

V zasebni muzejski zbirki se nahaja bogata bera predmetov, orodja in pripomočkov iz preteklosti dveh temeljnih gospodarskih panog na območju Slovenskih goric – poljedelstva in vinogradništva.
Informacije: Andrej Senekovič, Zg. Porčič 110, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah