MostST51V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah je lansko oktobrsko deževje pripomoglo, da je voda potoka Ročica še dodatno spodjedla temelje mostu občinske ceste JP 704 071 na odseku Novak-Dobaja. Hkrati se je na predmeten odseku cesta vse bolj posedala oz. vdirala proti strugi Ročice.

Objavljeno 17 November 2015
Preberi več

Martinovanje 32Martinovo je pomemben praznik vinogradnikov in ljubiteljev vina. Posvečen je zaključku del v vinogradu, saj se opravi nekakšna inventura del ter poplačilo dolgov, ki so nastali skozi celo leto. S časom je tudi krščanstvo dajalo vedno večji poudarek svetniku Martinu, ki je prevzel funkcijo zaveznika za dobro vinsko letino.

Tudi letošnje martinovanje v Sveti Trojici v Slovenskih goricah je bilo pestro, bogato in nadvse zanimivo. Pričelo se je v petek 6. novembra ob 16.0 uri z slovesno otvoritvijo vinotoča "pri Betki", družine Veingerl v Zg. Verjanah 14 v Sveti Trojici. Zvečer pa je martinovanje potekalo v ogrevanem šotoru pri baru Frenky ob zvokih dalmatinske klape Leut iz Zadra.

Objavljeno 13 November 2015
Preberi več

most porcic01V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah je lansko oktobrsko deževje pripomoglo, da je voda potoka Ročica še dodatno spodjedla temelje mostu občinske ceste JP 704 071 na odseku Novak-Dobaja. Hkrati se je na predmeten odseku cesta vse bolj posedala oz. vdirala proti strugi Ročice.
Glede na zelo slabo stanje mostu oz. predvsem njegovih temeljev, smo škodo prijavili kot naravno nesrečo na pristojno upravo RS za zaščito in reševanje. Po napornih in daljših prizadevanjih smo pristojne na upravi RS za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo, uspeli prepričati, da gre za škodo, ki je nastala v naravni nesreči ter bi s tem lahko računali na morebitna državna sredstva pri sanaciji nadomestnega mostu. Tako smo v letošnjem letu bili pozvani, da v kolikor želimo računati na državna sredstva, moramo najprej izdelati potrebno projektno dokumentacijo ter pridobiti ustrezna soglasja od upravljavca vodotoka ( agencije RS za okolje). Izdelavo slednjega smo naročili pri podjetju ISB iz Maribora ter na podlagi vloge pridobili sredstva za sanacijska dela v višini 79.418,70 EUR. Ostali stroški kot so DDV, projektna dokumentacija, nadzor ipd, kar znaša cca 25.000,00 EUR, smo morali zagotoviti iz proračuna občine. Kot najugodnejši izvajalec del je bilo izbrano podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., na podlagi javnega razpisa. Izvajalec je z deli pričel konec septembra, predvideno je, da bo z deli končal do konca oktobra. Poleg gradnje nadomestnega mostu, ki bo poleg pretočnosti prometa, zagotavljal tudi dosti boljšo pretočnost vodotoka, bo na območju saniran tudi vodotok Ročica. V dolžini cca 200m se bo izvedla sanacija ceste z utrditvijo in zavarovanjem brežin. Tudi na tem območju je ob dokaj zahtevni gradnji mostu, potrebno poseganje na sosednja kmetijska zemljišča, saj je potrebno imeti dovolj prostora za odlaganje gradbenega materiala ipd. V ta namen sta največji delež zemljišča začasno odstopila g. Rajko in Matilda Polič iz Zg. Porčiča, zato se jima ob tej priložnosti zahvaljujemo.

Objavljeno 23 Oktober 2015
Preberi več

Spoštovane občanke in občani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah!
Obveščam vas, da sem sprejel odločitev, da bom od 1.11.2015 naprej opravljal funkcijo župana nepoklicno. Zagotavljam vam, da bo delo občinske uprave in izvajanje nalog in pristojnosti občine potekalo še naprej nemoteno in da bom s pomočjo podžupana in podžupanje še naprej dostojno in korektno zastopal in predstavljal našo občino.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, župan pa se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Na podlagi teh določb ima župan pravico, da se odloči glede načina opravljanja njegove funkcije. V Sloveniji kar 61 županov opravlja funkcijo nepoklicno, od tega v malih občinah skoraj polovica.

Župan ne sme opravljati druge službe ali pridobitne dejavnosti v primeru poklicnega opravljanja funkcije. Na pobudo kolega župana sem sprejel ponudbo, da prevzamem vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor, zato sem moral spremeniti način opravljanja funkcije župana.

Čeprav bom kot nepoklicni župan manj prisoten v občini, ocenjujem, da lahko sodelovanje z Mestno občino Maribor prinese dodatno sinergijo in obojestranske koristi za obe občini. Veseli me, da so te nove priložnosti spoznali tudi mnogi občani Svete Trojice, ki so mi ob objavi novice čestitali in dobronamerno podpirajo mojo odločitev.

Vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor bom prevzel s 1.11.2015, kot vršilec dolžnosti direktorja, za obdobje največ 6-ih mesecev. Prevzem funkcije mi predstavlja velik strokovni izziv, ker se zavedam zahtevnosti in odgovornosti naloge sem sprejel nalogo za določen čas, kot vršilec dolžnosti. V tem času se bo izkazalo ali lahko kvalitetno opravljam obe funkciji, ali bom izpolnil njihova in vaša pričakovanja. Glede na to bo sprejeta končna odločitev.

Darko Fras, župan

Objavljeno 22 Oktober 2015

naslov nov2015V kulturnem domu pri Sv. Trojici je, 7. oktobra 2015, potekal že 9. sprejem dojenčkov, ki so se staršem, kateri stanujejo na območju občine Sv. Trojica, rodili v času od 1. septembra 2014 do 1. septembra 2015. Letošnji sprejem je bil po številu rojenih otrok največji odkar deluje samostojna občina Sv. Trojica, saj se je v tem obdobju rodilo 31 otrok. Za primerjavo naj povemo, da se je v preteklosti v tem obdobju rodilo le 12 do 15 otrok. Kakor vsako leto, je občina pripravila sprejem s kulturnim programom v katerem so nastopali otroci, ki obiskujejo vrtec pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah. V njem so pod vodstvom Sabine Zorko in Patricije Bračič nastopili otroci iz skupine Mavrice in pod vodstvom Tinke Markoli, Simone Kolar in Ane Mari Krajnc skupina Kapljice. Za prisrčen nastop so bili otroci bogato nagrajeni z aplavzom staršev in babic, ki so na sprejem pripeljali svoje otroško bogastvo.

Objavljeno 09 Oktober 2015
Preberi več

DSCN5767 SmallV Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je v letošnjem mesecu avgustu, pričela sanacija plazu ob občinski cesti LC 203 431 (Gočova –Zavrh), pod Krajnčevimi v Gočovi. Gre za kritičen odsek ceste, na katerem se je brežina pod težo dreves in zalednih voda s sosednje njive vse bolj plazila proti cesti in ogrožala promet. Največji premik se je zgodil v lanskem septembrskem obilnem deževju, ko je bil del ceste zaprt za promet. Oceno škode, ki je nastala posledično zaradi plazu na cestni infrastrukturi, smo takoj prijavili kot naravno nesrečo na pristojno upravo RS za zaščito in reševanje. Glede na naše argumentacije in prizadevanja po potrebni nujni sanaciji odseka ter glede na oceno škode komisije, smo bili s strani Ministrstva za okolje - Sektorja za zmanjševanj posledic po naravnih nesrečah, v začetku letošnjega leta pozvani, da pripravimo ustrezno projektno dokumentacijo za sanacijo plazu ter vložimo vlogo za pomoč državnih sredstev pri obnovi. Na podlagi vloge, smo prejeli odobrena sredstva za dela celotne sanacijo vendar brez DDV oz. dobrih 40.000,00 EUR. DDV, izdelavo, projektne dokumentacije, plačilo nadzora ter vse ostale stroške v skupni višini več kot 25.000,00 EUR, je bilo potrebno zagotoviti iz občinskega proračuna. Na podlagi javnega razpisa, je kot najcenejši ponudnik bilo izbrano podjetje SGP POMGRAD d.d. Sanacija samega plazu oz. izdelava kamnite zložbe je potekala dober mesec, ostala dela bi se naj zaključila v sredini septembra. Glede na to, da je v času pisanja prispevka, kamnita zložba že končana lahko rečemo, da je izvajalec dela opravil solidno oz. tako kot si je le to zamislil priznani projektant ter izvrševalec nadzora nad deli dipl. inž. grad. Metod Krajnc iz podjetja ISB d.o.o. iz Maribora, ki je izdelalo celotno projektno dokumentacijo. Poleg sanacije plazu, se je na območju uredilo odvodnjavanje meteornih voda ter rekonstruiralo cesto v dolžini 250m, zato bo odselej predmetni odsek, veljal za enega izmed varnejših v občini.

DSCN5765 SmallGlavnina plazu poteka oz. se je sanirala z poseganjem po privatnih zemljiščih, ki so v lasti ga. Marije in g. Albina Krajnc iz Gočove, ki sta ob predmetnih posegih soglašala z razumevanjem, za kar se jima ob tej priliki tudi zahvaljujemo.

V okviru lanskih septembrskih poplav smo prijavili tudi sanacijo ceste LC 203 311 odsek Horvat - Jakopec v Zg. Verjanah, vendar letos žal glede na razpoložljiva državna sredstva nismo dobili odobrenega sofinanciranja. Prav tako še čaka na odobritev državnih sredstev vloga za sanacija vodotoka OJ 5- gre za izliv potoka Velka, ki se izliva v Trojiško jezero in pri tem ob vsakem malo močnejšem deževju poplavlja sosednja kmetijska zemljišča v Zg. Porčiču.

Objavljeno 14 September 2015

urejanje jezeroOb Trojiškem jezeru pri brunarici Turističnega društva je v urejanju počivališče, ki bo po dokončanju gotovo pritegnilo marsikoga, da ga bo najel za piknik.

Objavljeno 10 Julij 2015

cesta osekV začetku junija je podjetje Pomgrad Murska Sobota, končalo z modernizacijo odseka 700m dolgega odseka občinske cesta JP 703 961 Jelen-Kocbek. Gradnja odseka je stala cca 80.000,00 €. Gre za razgiban odsek ceste, ki je v preteklosti ob vsakem malo večjem dežju povzročal nemalo težav. Na srečo je domačin Milan Kocbek po vsakem dežju, kar sam z traktorjem in planirno desko cesto zopet vzpostavil v prevozno stanje. Glede na nagnjen in moker teren je temu primerna je bila tudi zahtevnejša gradnja odseka, saj je bilo potrebno cesto ustrezno utrditi in urediti predvsem odvodnjavanje. Izvajalcu je to zelo dobro tudi uspelo, čeprav mu je žal tik pred dokončanjem del močan naliv, cesto precej poškodoval. Kakorkoli cesta je bila dokončana v začetku junija in je sedaj uspešno prestala že nekaj neurij, saj so humozirani deli ob cesti že lepo zaraščeni z travo.

Objavljeno 10 Julij 2015

plaz osekV mesecu juniju se je pričela sanacija plazov » Sv. Trojica na cesti R3-747/4120 Lenart – Sv. Trojica v km 2,926 v Oseku«. Gre za sanacijo plazu ob državni cesti, ki se je sprožil že pred nekaj leti. Projekt je bil pripravljen takoj, vendar je bilo potrebno počakati na sprostitev sredstev. Projekt vodi in financira Direkcija RS za ceste, izvaja pa ga Komunala Slovenske gorice d.o.o.. Žal je medtem na cesti prišlo do dodatnih usadov, ki jih bi bilo potrebno dodatno sanirati. Ocena stroškov dodatne sanacije znaša cca 20.000,00€ , za kar še sicer ni zagotovljenih sredstev. Prav tako pa je celoten odsek predmetne ceste v Oseku več kot potreben sanacije, saj je cesta izredno močno razpokana in na več mestih posedena. Tudi ta projekt za sanacijo je sicer že pripravljen kot zatrjujejo na Direkciji RS za ceste in čaka na sredstva.

Objavljeno 10 Julij 2015