gasilci florGasilci imajo za svojega zaščitnika sv. Florjana, katerega god praznujemo 4. maja. Lik sv. Florjana gasilci postavljajo na svojih gasilskih domovih, vsako leto pa ob Florjanovem pripravijo obisk Florjanove maše. Tako so tudi gasilci, ki delujejo na področju občine Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, v nedeljo 3. maja, pripravili obisk Florjanove maše, v cerkvi sv. Trojice daroval p. bernard Goličnik. Maše se je udeležilo okrog 80 gasilk in gasilcev iz PGD Osek, Gočova in Sv. Trojica. Organizacijo za obisk maše je letos bilo v organizaciji PGD Osek. Gasilci so se zbrali pri gasilskem domu PGD Sveta Trojica, od koder jih je v cerkev vodil poveljnik PGD Osek Stanislav Šilak. Posebnost letošnjega obiska Florjanove maše je bila udeležba Pihalne godbe Markovci pri Ptuju, ki je z igranjem gasilce spremljala v cerkev. Po končanem obisku maše so se gasilci zbrali v gasilskem domu v Oseku, kjer so jim gasilci pripravili pogostitev.

Objavljeno 04 Maj 2015
Preberi več

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta ter o povračilih stroškov, v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 3/2010), pripada:
članu občinskega sveta in članu nadzornega odbora za opravljanje funkcije člana nadomestilo v višini 25,00 EUR neto mesečno.
Prav tako pripada občinskim svetnikom, članom nadzornega odbora in članom delovnih teles občinskega sveta sejnina za udeležbo na seji v višini:
- 25,00 EUR neto za vsako redno sejo občinskega sveta in sejo nadzornega odbora
- 21,00 EUR neto za vsako izredno sejo občinskega sveta in nadzornega odbor ter za vsako sejo delovnega telesa občinskega sveta in drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta.

Objavljeno 22 April 2015

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je v letu 2014 nakupila prenosne računalnike za potrebe sej občinskega sveta. Spodaj podajamo pojasnilo in kalkulacijo stroškov tiskanega gradiva se seje občinskega sveta.
Na podlagi opravljene kalkulacije stroškov gradiva za občinske seje, je bilo ugotovljeno, da se nakup računalnika na občinskega svetnika pokrije že v enem letu, kar je bil razlog za nakup prenosnih računalnikov.
Strošek gradiva (cca. 250 strani) na enega občinskega svetnika znese 31,65 € - v tem znesku so upoštevani stroški tiska, kopiranja, vezave, kuverte in poštnina (na 11 občinskih svetnikov pa skupno 348,18 €) kar letno znese na enega občinskega svetnika 379,80 € (če je povprečno 12. sej občinskega sveta).
Glede na navedeno, smo si pridobili ponudbo za nakup prenosnih računalnikov s pripadajočo programsko opremo in delom serviserja v višini 313,85 €/kom Prenosne računalnike so občinski svetniki in nadzorni odbor prejeli na reverz za mandatno obdobje 2014-2018.

Objavljeno 22 April 2015

rabota01V soboto 11. aprila 2015 je na območju občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah potekala pomladanska delovna akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja. Akcije se je skupaj udeležilo cca 350 udeležencev, glavnina udeležencev se zbere v naseljih izven centra Sv. Trojice, največ v Oseku in sicer kar 80 udeležencev. Kot vsako leto so se tudi letošnji delovni akciji v glavnem pridružili več ali manj isti občani, ki jim je mar za čisto okolje in so pripravljeni storiti tudi kaj v skupno dobro. Kakor koli, postorili so veliko, saj je bilo pobranih glavnina razpršenih odpadkov ob občinskih in državnih cestah, večjih odlagališč v občini več ni. Prav tako se je dosulo veliko bankin, saniralo veliko prepustov, očistilo mulde, jaške, vejevje ipd. Vsem udeležencem iskrena hvala.

Objavljeno 11 April 2015
Preberi več

BiKrajnc36V soboto, 11. aprila, sta s svojimi najbližjimi praznovala biserno poroko 82 letna Terezija in 83 letni Franc Krajnc iz Gočove, pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, ki sta dolga leta živela in delala v Mariboru. Civilni in cerkveni bisernoporočni obred je potekal v cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih Goricah. Civilnega je, ob sodelovanju Barbare Cvetko, opravil župan občine Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Darko Fras, ki je zakoncema izročil priložnostno darilo in bisernoporočno listino. Kot je ob pozdravu bisernoporočencev in svatov povedal, je to bila prva biserna poroka v občini, odkar deluje občina Sv. Trojica v Slovenskih Goricah. Cerkveni obred pa je ob darovani zahvalni maši, ob asistenci župnika Bernadra Goličnika, opravil upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger, ki je ob tem med drugim dejal: »Vezalo vaju je 60 let sreče in zvestobe, ter otroka in vnuka, ki so biseri vajinega skupnega življenja«. Oba zakonca, katerima sta se rodila sinova Branko in Milan, ki sta ju obdarila z dvema vnukoma, sta si pokojnino zaslužila z zaposlitvijo v Mariboru. Franc je delal v tekstilni tovarni MTT Maribor, Terezija pa v zasebnem podjetju kot šivilja. Jesen življenja preživljata v Gočovi, kjer sta si v ženini rojstni hiši ustvarila dom.

Objavljeno 11 April 2015

IMG 2119V Društvu vinogradnikov Sveta Trojica smo v torek, 7. aprila, izvedli trinajsto društveno ocenjevanje vin. Letos smo ocenjevali 27 vzorcev vin kar je za letnik 2014 več kot smo pričakovali. Komisija v sestavi: univ.dipl.inž. kmetijstva Andrej Rebernišek – predsednik, mag. Anton Vodovnik, Cvetka Bunderla, Miran Reberc in Roman Štabuc so svojo delo dobro opravili. Ocenjevali so po mednarodni lestvici do 20 točk. Po oceni predsednika komisije Andreja Reberniška in mag. Vodovnika so vina za izredno neugoden letnik 2014 nadpovprečno dobra. Zaznano je dobro delo pri kletarjenju in upoštevanje napotkov na usposabljanju kletarjev pri negi mladih vin, ki ga je organiziralo naše društvo.
Komisija je letos ocenjevala 10 vzorcev sorte ZVRST in sedemnajst različnih sortnih vin. Med vzorci smo letos prvič ocenili en jagodni izbor traminca.
Najvišje je bil ocenjen TRAMINEC JAGODNI  izbor z oceno 18,57, sledi mu TRAMINEC redne trgatve z oceno 18,50, pridelovalec Marinka Polič, ki je pridelala tudi RUMENI MUŠKAT z oceno 18,23. SAVIGNON z oceno 18,30, RUMENI MUŠKAT z oceno 18,13 in SIVI PINOT z oceno 18,00 je pridelal Edvard Fekonja. Franc Golob je pridelal BELI PINOT z oceno 18,13. Sledi mu Jože Žel, ki je pridelal LAŠKI RIZLIN z oceno 18,13.
Med ostalimi vzorci so najvišje ocene dosegli vzorci SAVIGNON 17,70 in LAŠKI RIZLING z oceno 18,07 pridelovalec Branko Žel; CHARDONNNAY 18,03 pridelovalec Peter Leopold; RUMENI MUŠKAT z oceno 17,57 pridelovalec Hendrik Fekonja; ŠIPON je bil ocenjen s 17,70 pridelovalec Franc Rojko.
ZELENI SILVANEC z oceno 17,63 in LAŠKI RIZLING z oceno 17,77 je pridelal Milan Šalamun; KERNER je bil ocenjen z 17,63 točk pridelovalka Irena Fekonja.
PENINA je dosegla oceno 17,93 pridelovalec Marjan Klobasa.
Med desetimi vzorci ZVRST sta prejela najvišjo oceno 17,70 vzorec pridelovalca Petra Leopolda in Eve Horvat, tretje mesto je osvojil vzorec z oceno 17,37 pridelovalca Alojz Novak. Med sortami ZVRST je bil en vzorec izločen, ostali pa so bili ocenjeni z ocenami za srebrno medaljo.
Povprečna ocena vseh vzorcev znaša 17,75 kar je za letnik 2014 zelo visoka ocena. Na dnevu odprte kleti v mesecu maju bomo torej trojiški vinogradniki podelili 7 zlatih in 19 srebrnih medalj za ocenjene vzorce vin letnik 2014.
Na podlagi Pravilnika o izboru protokolarnega vina in Pravilnika o določitvi sorte ZVRST bo Upravni odbor Društva vinogradnikov na prvi seji razglasil sortna protokolarna vina za leto 2015 in ZVRST TROJIČAN.

Objavljeno 07 April 2015

90 heric5. aprila 2015 je 90 jubilej praznovala gospa Marija Herič iz Zgornjega Porčiča. Marija se je rodila v Zgornjem Porčiču staršema Elizabeti in Vilijemu Postružniku. Otroštvo je preživljala s sestrami Leopoldino, Marijo, Mileno, Cvetko in bratoma Vilijem in Radotom.
Leta 1951 se je poročila z Matijem Heričem prav tako iz Zgornjega Porčiča in se tako preselila k njemu, le nekaj hiš stran svoje rojstne hiše. Tam so jo pričakali otroci Zofka, Micika, Alojz in Franček, katerim so se nato pridružili še otroci Ivan, Milena in Cvetka. Marija je bila gospodinja in skrbela za dom in družino. Danes jo razveseljuje sedem vnukov in osem pravnukov. Pri svojih 90 letih je gospa Marija še prava korenina in dobrega zdravja.
Za njen praznik jo je obiskal tudi Župan Občine Sveta Trojica, gospod Darko Fras, podžupanja Zdenka Polanec, predstavniki Krajevne organizacije rdečega križa Sveta Trojica in predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica. Gospa Marija se je obiskov zelo razveselila, mi pa smo ji zaželeli še na mnoga zdrava leta.

Objavljeno 05 April 2015

DSCN495831. marca 2015 je 90 let praznovala gospa Helena Slaček iz Oseka. Helena je bila rojena v Orehovskem vrhu v Gornji Radgoni staršema Benko. Otroštvo je preživljala z brati Jožefom, Frančekom, Janezom ter sestrami Marijo, Terezijo, Tiliko in Ivanko.
Z možem Antonom sta se preselila v Osek leta 1954. V zakonu so se jima rodili trije otroci, in sicer Anton Marija in Jože. Danes živi skupaj s hčerko Marijo. Prav tako jo razveseljuje osem vnukov in osem pravnukov.
Na njen praznik jo je obiskal Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah g. Darko Fras, podžupanja in predstavnica rdečega križa Sveta Trojica gospa Zdenka Polanec in g. Franc Ornik. Zaželeli smo ji še na mnoga zdrava leta.

Objavljeno 31 Marec 2015