luc miruV ponedeljek, 24. decembra, so nas obiskali skavti in nam prinesli “Luč miru iz Betlehema”.

Objavljeno 27 December 2018

bozicek 2018Kot vsako leto, je tudi letos občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah pripravila svečanost, na kateri je otroke, rojene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2017, s stalnim prebivališčem v občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah, in otroke, ki obiskujejo prvi razred OŠ Sveta Trojica, obdaril božiček. Prireditev, ki je potekala v Športni dvorani OŠ Sveta Trojica, so popestrili člani z Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet z igro »Čarobna skrinja«, s katero so razveselili otroke, pa tudi njihove starše. Pred pričetkom igre je otrokom in staršem spregovoril župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa. Ker se je župan v tem času z občani ter jasličarji odpravil na ogled razstave v Vojnik, je bil njegov nagovor kratek. V svojem nagovoru je vsem obiskovalcem prireditve, vsem otrokom ter staršem zaželel vesele božične praznike in veliko zdravja v letu 2019. Otroke pa je razveselil še z informacijo, da božiček v dvorano prihaja kmalu, saj je že na poti ter da jim s sabo prinaša darila, ki jim jih je pripravila občina.
Po odigrani igri, je božiček, ob pomoči Barbare Cvetko in Damjane Kozole, vsakemu otroku stisnil roko ali namenil kakšno besedo vzpodbude ter mu seveda izročil darilo. Med obdarjenimi otroki so bili tudi kakšni pogumneži, ki so sedli božičku na krilo in se z njim slikali. Tu in tam je kakega otroka postalo malo strah in so se na lička prikradle kake solzice. To je nekaj povsem običajnega, sploh pri tistih, ki so tega dobrega moža sploh prvič videli v živo in njegove pojave še niso navajeni. Čeprav danes večina otrok živi v materialnem obilju in preskrbljenosti, pa je obdaritev občine s pomočjo božička vsekakor hvalevredno dejanje.                                                                                                                              

Objavljeno 21 December 2018

svece 2018Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras, je v torek, 30. oktobra, položil aranžmaje in prižgal sveče na spominska obeležja žrtev NOB in znanih osebnosti. Letos mineva 100 let od konca 1. svetovne vojne, zato se je v spomin žrtvam poklonil ob spominski plošči, v kapeli pod zahodnim zvonikom naše župnijske cerkve Sv. Trojice.

Objavljeno 30 Oktober 2018

cestaCesta Rus-Trstenjak je bila spomladi splanirana in utrjena z mletim asfaltom in je bila do konca poletja prevozna. Problem se je pojavil proti  jeseni, ko je zaradi daljšega obdobja brez dežja in velikega vzdolžnega naklona ceste zgornji ustroj ceste zaradi zdrsavanja koles postal razrahljan in neutrjen, tako da si lahko z vozilom prišel le do polovice klanca. Cesto smo poskušali utrdit, vendar le ta ni bila uspešna.
Po seji v petek, 26. oktobra 2018, smo glede na to, da je bil končno napovedan dež, cesto očistili od listja in jo splanirali, ter izvedli navoz mletega asfalta ter jo poskušali utrditi, vendar zaradi presuhe podlage le to ni bilo uspešno. Ker je čez vikend padlo nekaj dežja, smo v ponedeljek, 20. oktobra, izvedli utrditev ceste z valjarjem s tem, da smo na  najbolj kritičnem odseku ceste na območju kolesnic  izvedli stabilizacijo z hladno maso.
Cesta je sedaj prevozna, vendar zaradi neugodne lege ceste (močan ovinek, velik vzdolžni naklon, ter izpostavljenost ceste soncu) in tudi uporabe ceste tudi za težko kmetijsko mehanizacijo, obstaja bojazen da bo kdo cesto zaradi zdrsa koles zopet razrahljal, zato bi kot trajna rešitev bila, da bi se klanec nekoliko znižal, da bi se cesta utrdila ter  da bi se uredilo odvodnjavanje ceste ter asfaltna prevleka …

Objavljeno 30 Oktober 2018

novorojencki 2018V občini Sv. Trojica v Slovenskih Goricah posvečajo posebno skrb novorojenčkom in njihovim staršem. V času, ko praznujemo svetovni dan otroka, pripravi župan Darko Fras, za vse otroke, ki so rojeni v preteklem letu, v času od 1. septembra 2017 in 1. septembra 2018, sprejem. Letošnji, ki je potekal 3. oktobra v dvorani Kulturnega doma pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, je že 12 po vrsti. Prireditev, ob sprejemu dojenčkov in njihovih staršev, je povezovala Maja Fridau, ki je uvodoma dejala: »Prepričana sem, da se zavedate, da je vaš otrok eden izmed največjih zakladov tega sveta. Noben poljub, ki ga daste otroku, ni izgubljen, ne izraz veselja, ne dotik v pomiritev, nobena pesem, nobena zgodba o čudesih. Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo nekoč postal. Dragi starši, zelo pomembno je, se da se zavedate tudi tega, da je vaš otrok kot ogledalo. Če ga obdaja ljubezen, jo odseva. Če ljubezni ni, nima kaj odsevat«. Na sprejem je bilo povabljenih 15 otrok. Za nadvse prisrčen kulturni program je poskrbela skupina otrok Kapljice iz vrtca pri Sv. Trojici, ki je nastopala pod mentorstvom vzgojiteljic Tinke Markoli in Mišele Sinič.
Pred sprejemom dojenčkov in njihovih staršev, je o namenu sprejema spregovoril župan Darko Fras in ob tem je med drugim dejal: »Tega dogodka se vedno veselim. Veselim se, ko lahko nagovorim starše, ki so pripeljali na sprejem svoje otroke, ki so veliko bogastvo za občino, še največje za vas starše, ki ste osrečeni s starševstvom. Zavedamo se, da imajo starši z otroki veliko skrbi. Mi v občini pa smo dolžni, da poskrbimo za varstvo otrok v vrtcu in tako pomagamo staršem, da imajo kam dati otroka, ko nimajo svojega varstva in so v službah. Naš simbolični znesek, 180 evrov na otroka, je le mala pomoč pri stroških, ki jih imajo starši ob rojstvu otroka. Vsem, ki ste se udeležili tega, zame lepega dogodka, se v imenu občine zahvaljujem, otrokom in vam starši pa želim zdravja in zadovoljstva ob svojih otrocih. Želim vam veliko otroškega smeha, radosti, veselja, sreče in ljubezni v družini.«  
Po nagovoru je župan Darko Fras, ob pomoči svetnice občinskega sveta občine Sv. Trojica Zdenke Polanec, otrokom izročil igračo, mamicam pa rožico ter bon vrednosti v višini 180 EUR, ki jih bodo nakazani na njihov transakcijski račun. Po končanem prijetnem dogodku, so se starši z dojenčki fotografirali in se nato zbrali v avli kulturnega doma, kjer so jim pripravili pogostitev, ki je predstavljala srečanje in druženje med starši dojenčkov in županom.
Naj dodamo še spisek otrok, ki so bili deležni sprejema pri županu. To so: Mija, Lukas, Blaž, Nuša, Teo, Hana, Maša, Maša, Thiago, Klara, Žana, Iva, Nia, Anej in Sofia.

Objavljeno 16 Oktober 2018

uprava darkoDarko Fras je kot povabljen predstavnik Skupnosti občin Slovenije sodeloval na okrogli mizi na temo strategije lokalne samouprave na Dnevih javne uprave na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Fras je v razpravi poudaril potrebo po decentralizaciji in krepitvi finančne avtonomije občin ter vzpostavitvi pokrajin, ki bodo poleg upravnih lahko prevzele tudi razvojne naloge.
Več na: http://www.fu.uni-lj.si/o-fakulteti/multimedija/foto/xxv-dnevi-slovenske-uprave/

Objavljeno 16 Oktober 2018

podpis avg18V petek, 24. avgusta, je v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potekal podpis pogodbe in tiskovna konferenca za izvedbo investicije ureditev ceste in pločnika na cesti R2-439/1525 v naselju Sp. Senarska. Ob podpisu pogodbe so bili prisotni s strani naročnika Direkcije RS za infrastrukturo direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon. in vodja projekta Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol., sofinancerja Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah župan Darko Fras in predstavniki izvajalcev del podjetij Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o. Podpis pogodbe predstavlja zadnji korak pred začetkom gradnje in je rezultat večletnega prizadevanja krajanov in Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za izvedbo te investicije.

Obstoječe državna cesta je bila močno obremenjena že v času gradnje avtocest in je tudi danes zelo obremenjena s (tranzitnim) prometom. Vozišče je dotrajano, ob cesti ni pločnikov, dotrajana so avtobusna postajališča, obstoječa javna razsvetljava je neustrezna.

Tako bo z investicijo izvedena preplastitev vozišča, urejeno bo odvodnjavanje ceste in izgrajen enostranski pločnika na trasi v dolžini 1154 metrov, ki poteka skozi vso strnjeno naselje in delno tudi izven njega, urejeni bosta dve novi avtobusni postajališče, izgrajena nova javna razsvetljava ob celotni trasi, predvideno je tudi ureditev TK vodov in ustrezne prestavitve ostalih vodov. Naročnik del, kateri je tudi izvedel javno naročilo izbora izvajalca gradnje, je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je sofinancer izvedbe pločnikov, javne razsvetljave in ureditve infrastrukturnih vodov. Pogodbena vrednost del je 1.207.093,74 EUR, od tega Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah sofinancira izvedbo v vrednosti 296.789,03 EUR. Izvajalec del sta Komunala Slovenske gorice d.o.o., Lenart, kot vodilni partner, in GMW d.o.o., Radenci, kot partner v projektu.
Predviden rok za izvedbo vseh del je 180 dni po sklenitvi pogodbe, tako, da je zaključek del predviden za pomlad 2019.

Objavljeno 24 Avgust 2018

Poslovni stavba 3 1920x1080S podpisom pogodb med občinami Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo  dne 7.6.2018, na Občini Kidričevo, sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. 

Preko energetskega pogodbeništva bo celovito energetsko prenovljenih 5 objektov. 

logo eiuObčine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., bodo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih.

Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.

Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44 % zagotovijo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko sanacijo objektov so predvidena sredstva kohezije v višini 40 %. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 238,23 ton CO2 letno kar je enako ekvivalentu 27 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Podatki o financiranju

Sofinanciranje iz OP Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostna os: 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostna naložba: 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi v višini: 713.911,68 EUR.
Sofinanciranje zasebnega partnerja po koncesijski pogodbi v višini: 920.057,27 EUR.
Sofinanciranje iz lastnih virov (proračuni občin) v višini: 281.594,08 EUR.
Skupaj vsa sredstva: 1.915.563,03 EUR

 
Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si.

Planirana dela


Dela na objektih so se pričela 76.7.2018. Do konca leta 2018 bodo izvedena naslednja dela:

OŠ Cirkovce:

- izvedba toplotne izolacije fasade

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- zamenjava stavbnega pohištva

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko voda-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

POSLOVNA STAVBA SVETA TROJICA:

- zamenjava strešne kritine,

- izvedba izolacije podstrešja/stropa,

- obnova stavbnega pohištva

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- prenova notranje razsvetljave.

OŠ IN VRTEC SV. TROJICA:

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

OŠ Trnovska vas:

- izvedba izolacije podstrešja/stropa

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja_voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijaklami in LED reflektorji)

OŠ Poljčane

- izvedba izolacije podstrešja/strehe

- izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda

- implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo

- sanacija razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

Objavljeno 20 Avgust 2018

DSCN8277 vLjubljana, 7. 6. 2018 – S podpisom pogodb med Občinam Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo danes sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.
Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.
Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.
V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., bojo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih.
Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.
Pri celovitih energetskih sanacijah se bojo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.
Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44% zagotovijo Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko sanacijo objektov, so predvidena sredstva kohezije v višini 40%. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 238,23 ton letno.
Celotna investicija prenove znaša 1,836 milijona evrov, pri čemer zasebni partner (konzorcij družb PETROL d.d. in PLISTOR d.o.o.) investira 920.057,28 evrov, 687.970,26 evrov so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občin pa znaša 228.414,14 € evrov. Vsi zneski so brez DDV.
Terminski načrt projekta je zastavljen na način, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo, zasebni partner začel izvajanje investicij na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v roku 4 - 5 mesecev.

Objavljeno 14 Junij 2018