Svetniki sprejeli odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč

on 24 April 2015