Nakup prenosnih računalnikov za občinski svet in nadzorni odbor Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - POJASNILO

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je v letu 2014 nakupila prenosne računalnike za potrebe sej občinskega sveta. Spodaj podajamo pojasnilo in kalkulacijo stroškov tiskanega gradiva se seje občinskega sveta.
Na podlagi opravljene kalkulacije stroškov gradiva za občinske seje, je bilo ugotovljeno, da se nakup računalnika na občinskega svetnika pokrije že v enem letu, kar je bil razlog za nakup prenosnih računalnikov.
Strošek gradiva (cca. 250 strani) na enega občinskega svetnika znese 31,65 € - v tem znesku so upoštevani stroški tiska, kopiranja, vezave, kuverte in poštnina (na 11 občinskih svetnikov pa skupno 348,18 €) kar letno znese na enega občinskega svetnika 379,80 € (če je povprečno 12. sej občinskega sveta).
Glede na navedeno, smo si pridobili ponudbo za nakup prenosnih računalnikov s pripadajočo programsko opremo in delom serviserja v višini 313,85 €/kom Prenosne računalnike so občinski svetniki in nadzorni odbor prejeli na reverz za mandatno obdobje 2014-2018.

on 22 April 2015