Pomladanska delovna akcija v Sv. Trojici

rabota01V soboto 11. aprila 2015 je na območju občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah potekala pomladanska delovna akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja. Akcije se je skupaj udeležilo cca 350 udeležencev, glavnina udeležencev se zbere v naseljih izven centra Sv. Trojice, največ v Oseku in sicer kar 80 udeležencev. Kot vsako leto so se tudi letošnji delovni akciji v glavnem pridružili več ali manj isti občani, ki jim je mar za čisto okolje in so pripravljeni storiti tudi kaj v skupno dobro. Kakor koli, postorili so veliko, saj je bilo pobranih glavnina razpršenih odpadkov ob občinskih in državnih cestah, večjih odlagališč v občini več ni. Prav tako se je dosulo veliko bankin, saniralo veliko prepustov, očistilo mulde, jaške, vejevje ipd. Vsem udeležencem iskrena hvala.

 

on 11 April 2015