90 let Marije Herič iz Oseka

90 heric5. aprila 2015 je 90 jubilej praznovala gospa Marija Herič iz Zgornjega Porčiča. Marija se je rodila v Zgornjem Porčiču staršema Elizabeti in Vilijemu Postružniku. Otroštvo je preživljala s sestrami Leopoldino, Marijo, Mileno, Cvetko in bratoma Vilijem in Radotom.
Leta 1951 se je poročila z Matijem Heričem prav tako iz Zgornjega Porčiča in se tako preselila k njemu, le nekaj hiš stran svoje rojstne hiše. Tam so jo pričakali otroci Zofka, Micika, Alojz in Franček, katerim so se nato pridružili še otroci Ivan, Milena in Cvetka. Marija je bila gospodinja in skrbela za dom in družino. Danes jo razveseljuje sedem vnukov in osem pravnukov. Pri svojih 90 letih je gospa Marija še prava korenina in dobrega zdravja.
Za njen praznik jo je obiskal tudi Župan Občine Sveta Trojica, gospod Darko Fras, podžupanja Zdenka Polanec, predstavniki Krajevne organizacije rdečega križa Sveta Trojica in predstavniki Društva upokojencev Sveta Trojica. Gospa Marija se je obiskov zelo razveselila, mi pa smo ji zaželeli še na mnoga zdrava leta.

on 05 April 2015